۱۳۹۳ اردیبهشت ۱, دوشنبه

آغای خامنه ای خوب یادت باشه که از کدام "قسمت ویژه" مادرت بیرون آمدی!....نامه ای به عظما (پیرمردی با عقده های جنسی بی دوا )

صبح شنبه (۳۰ فروردین/ ۱۹ آوریل) به گزارش  پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی خامنه‌ای در مراسمی به بهانه سالروز تولد فاطمه زهرا, خامنه ای به طور کامل به حقوق و جنسیت زنان توهین کرد. گرچه بر کسی پوشیده نیست که تفکرات مردسالارانه, نارسیسیمی و آپارتاید جنسی از  بارزترین نشانه های حکومت مذهبی, بویژه اسلامی در برخورد با زنان در جامعه است و هیچ احتیاجی به توضیح نیست. اما سکوت در مقابل یاوه گویی دشداشه پوشی که  به جان و مال هموطنانم صاحب شده را روا نمی دانم.

چنان که در ایران آموختم گرچه جواب ابلهان خاموشیست. اما هرازگاه لازم است بی پروا, به پاسخگویی لمپنی بدمست از قدرت پرداخت. تا به یاد بسپرد که دیگر بار اگر گستاخانه به بیشه حمله برد. هنوز شاید شیری از بیشه برخیزد....

---------------------------

جوابیه یک زن ایرانی به خامنه ای؛

 آغای خامنه ای هر وقت خواستی به حقوق زنان و جنسیت شان توهین کنی, خوب یادت باشه که از کجای بدن مادرت
 یا به قول خودت از کدام "قسمت ویژه" مادرت بیرون آمدی!....

 آقای خامنه ای, تاسف آور است که چگونه یک دختر بی پناه  ٩ ساله را که به همسری مردی خشن مجبور کردند. و در تمام عمر بسیارغم انگیز و کوتاهش هیچ کار ی به جز پاک کردن شمشیر خونی علی که از جنگ بر می گشت. و آب کشیدن از چاه به وضع اسفباری که جای طناب چاه بر شانه هایش نقش بسته بود و حامله شدن و در پایان در اثر حاملگی های بسیار جان دادن را , الگوی زنان ایرانی می خوانی!.

 نگاه برده داری و حقیر ناشی از جهل  و تعصب کور مذهبی ات به زنان چنان بر تو غلبه کرده. که خود را سلطانی مطلق می دانی و بر مریدان جاهلت امر می کنی که حرمسراها ساخته و زنان را از تحصیل و اشتغال دریغ سازند. 


چنین سبک سرانه گفته ای که؛ غربی‌های به دلایل مختلف, مسئله زن را بد فهمیده‌اند و نگاه کاسب‌کارانه به ظرفیت زنان در مسائل اقتصادی از جمله اشتغال و نگاه تحقیرآمیز به زن و تنزل دادن او به وسیله‌ای برای اطفای شهوات مردان، مبانی دیگری است که تفکرات غربی را درباره زنان، کاملاً ظالمانه و متحجرانه ساخته است!.

 گرچه شعور و درک تو حتی در سطح نوزادی تازه متولد شده نیست. که با محبت و عشق به همه هستی  مادرش چنگ انداخته. اما بفهم که زن, یک مسئله نیست که کسی او خوب یا بد بفهمد. زن یک انسان است . و در مقابل وجود ناچیز تو زنان خداوندگار زمین هستند. و تو و همه مردان مذهبی طرفدار آپارتاید جنسی, از دریچه بین ران های یک زن متولد شدیید. و چون موجودی علیل و ناتوان در آغوش همین زنان پرورش یافتید و بزرگ شدید.و همین زنان آنچنان قادر و عاقل و بالغ بوده و هستند که خوراک و پوشاک شما مردان متعصب را تا جوانی شما و حتی گاه پس از ان تعیین کرده اند. 

پس چگونه شما به زنان و دختران در مورد پوششان امر و نهی می کنید. شما که مادرانتان همواره خوراک و حتی پوشاک شما را از کود کی تا جوانی انتخاب کردند؟. و چه بسا اگر در کشورهای اسلامی سقط جنین ممنوع نبود. امروزه بسیاری از شما مردان متحجر, وجود خارجی نداشتید....

 چگونه چنین سبک سرانه خزعبلات سرداده ای که؛ "غربی‌های به دلایل مختلف, مسئله زن را بد فهمیده‌اند و نگاه کاسب‌کارانه به ظرفیت زنان در مسائل اقتصادی از جمله اشتغال و نگاه تحقیرآمیز به زن و تنزل دادن او به وسیله‌ای برای اطفای شهوات مردان، مبانی دیگری است که تفکرات غربی را درباره زنان، کاملاً ظالمانه و متحجرانه ساخته است!".

 گرچه شعور و درک تو حتی در سطح نوزادی تازه متولد شده نیست. که با محبت و عشق به همه هستی  مادرش چنگ انداخته. اما بفهم که زن یک مسئله نیست که کسی او خوب یا بد بفهمد. زن یک انسان است . و در مقابل وجود ناچیز تو زنان خداوندگار زمین هستند. و تو و همه مردان مذهبی طرفدار آپارتاید جنسی, از دریچه بین ران های یک زن متولد شدیید.و چون موجودی علیل و ناتوان در آغوش همین زنان پرورش یافتید و بزرگ شدید. و چه بسا اگر در کشورهای خاورمیانه و اسلامی سقط جنین ممنوع نبود. امروزه بسیاری از شما مردان متحجر وجود خارجی نداشتید.


در ادامه تو , حضور وسیع , چشمگیر و پویای زنان در عرصه های اشتغال و اقتصاد را  نگاه کاسب‌کارانه و تحقیرآمیز و  تنزل دهنده  بر شمردی!. اما اشاره ای به بردگی زنان به نام چند همسری,تجاوز به کودکان ٩ ساله برای همخوابگی. فروش زنان و دختران با رضایت پدران و گرفتن شیربها و مهریه در ایران اسلامی. روسپیگری شرعی به نام صیغه و دلیل اجبار پوشاندن بدن زنان در حکومت, که ناشی از نگاه بیمار و جنسی مذهبی حکومت توست نکردی؟....


و شهوت قدرت چنان عقل ناچیزت را زایل کرده که زنان را فاقد "ظرفیت در مسائل اقتصادی از جمله اشتغال خواندی!.
شاید به این دلیل است که تو بدطینتی با کمبود و حقارت ظرفیت شخصیت هستی. که پس از به قدرتی باد آورده رسیدن. چنین به ظلم و ستم و کشتار و استبداد بر مردم پرداختی. پس همگان را چون خود حقیر و بی ظرفیت می شماری. 

با بی شرمی اطفای شهوات مردان، را به تفکرات غربی درباره زنان، نسبت دادی. اما چنان افکار بیمارگونه و کثیفت درهم آمیخته است که بلافاصله چند دقیقه بعد, وجود زنان را از لحاظ جسمی و تنها  برای منطقه ویژه‌ای از زندگی مردان دانسته ای!!!. شاید فراموش کرده ای که حتی وجود  بی ارزش خود تو از منطقه  ویژه‌ یک زن و مادرت متولد شده .پس بهتر بود حداقل شرافت و احترام به حقوق و منزلت زنان که مادر ساده دل تو نیز از آنان بوده حفظ می کردی. 

از ظلم و ستم به زنان در کشورهای غربی سخن راندی. ولی در مورد  قانونی بودن سنگسار و چند همسری و حکم کتک زدن مذهبی زنان و تجاوز رسمی به زنان به نام تمکین در قانون و مذهب و حکومتت و ...سکوت کردی!؟.

سپس خمینی این ملای جنایتکار دروغگوی فریبکار را صاحب دیدگاه‌های کارگشا خواندی!. ولی اشاره ای به حکم مذهبی او درباره دستمالی و تجاوز به نوزدان دختر شیرخواره ندادی.پر واضح است که یک پدوفیل , پدوفیل دیگری را تایید کند. و افکار مالیخولیایی و تجاوز جنسی او نسبت به کودکان و زنان را  بپسندد....

 واژه تحمیل را با انتخاب رشته تحصیلی و شغل مورد علاقه را متفاوت ندانستی. گویا زبان پارسی نمیدانی که مفهوم واژه تحمیل را بفهمی!. تحمیل, اجرای قوانین فاشیستی و غیر انسانی ناشی از تفکرات هزاران ساله پوسیده تو و حکومت مذهبی تو, توسط گرگ های گرسنه ارشاد و نیروی انتظامی و... به مردم ایران است .

سخن آخر اینکه اگر  اشتغال مسئله اصلی زنان نیست, لطفا صیغه های گشت ارشادت را از کف خیابان ها جمع کن. در ضمن تاکید می کنم؛

هر وقت خواستی به حقوق زنان و جنسیت شان توهین کنی, خوب به یاد داشته باش  که از کدام "قسمت ویژه" مادرت بیرون آمدی!.و برای روان درمانی عقده های ضد زن و جنسی ات خوب است که جلوی آینه بایستی و همزمان که به تولد منحوست از پیکر مادرت می اندیشی. نام ان قسمت را بلند بلند تکرار کنی. باشد که به منطقه ویژه مادرت و جنسیت زنانه , که تو نیز از آن زاده شده ای.... هرگز توهین نکنی.... از طرف  شکوه بختیاری زنی به زنانگی اش افتخار می کند.
هیچ نظری موجود نیست: