۱۳۹۱ آبان ۲۶, جمعه

من به چنین خدایی کافرم!در کشورهایی با حکومت مذهبی؛ طرفداران خدا، شکنجه گران و قاتلانی هستند که نماز می خوانند!، دست و پا قطع می کنند، سنگسار می کنند، شلاق می زنند، سر می برند و به زنان و دختران و کودکان ۹ ساله تجاوز می کنند و...، من به چنین خدایی کافرم!

(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: