۱۳۹۱ آبان ۱۳, شنبه

به اعتقاد من؛ انسان هایی با اختلالات روانی بسیار شدید، به گرایشات متعصبانه و غیر انسانی مذهبی، تمایل بیشتری دارند!


هیچ نظری موجود نیست: