۱۳۹۱ آذر ۸, چهارشنبه

((نه ما مثل شما نیستیم...ما کافریم!))


نه ما مثل شما نیستیم، ما اعتقادات خرافی و بیرحمانه مذهبی شما را باور نداریم، نماز نمی خوانیم، غسل نمی کنیم، شلاق نمی زنیم، دست و پا قطع نمی کنیم و اگر روزی زنی را به سنگسار ببرید، در مقابل آن زن بی پناه سپری خواهیم شد در برابر سنگدلی شما و یک یک سنگ ها را به جان خواهیم پذیرفت.

نه دعایی برای بهشت می خوانیم و نه زوزه ای در عزای مرده ای هزار ساله می کشیم، که دع
ای ما کمک به همنوعان زنده و نه صدقه و گریه برای پیامبران و امامان مرده است و بهشت ما لبخند و آسایش هممیهنانمان و خانوادمان است!.

نه ما مثل شما نیستیم، ما اعتقادات خرافی و بیرحمانه مذهبی شما را نداریم و برای حوری بهشتی باکره آرزو نمی کنیم و آدم نمی کشیم...، ما خود هر شب حوری باکره بهشتی در آغوش همسرانمان هستیم، و بهشت خیالی شما که با خون و سنگسار شلاق و سرهای بریده بنا کرده اید...
در مقایسه عشق بازی آتشین ما، بی ارزش است!...
نه ما مثل شما نیستیم!، ما اعتقادات خرافی و بیرحمانه مذهبی شما را باور نداریم، ما کافریم!.

(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: