۱۳۹۱ آبان ۱۳, شنبه

مادر مسلمان پسر بچه هفت ساله اش را به دلیل عدم موفقیت در حفظ قرآن، بوسیله ضربه های چکش کشت و سپس جسدش به آتش کشید!

 
به اعتقاد من؛ انسان هایی با اختلالات روانی بسیار شدید، به گرایشات متعصبانه و غیر انسانی مذهبی، تمایل بیشتری دارند!

به گزارش دیلی میل، مادر مسلمان پسر بچه هفت ساله اش را به دلیل عدم موفقیت در حفظ قرآن، بوسیله ضربه های چکش کشت و سپس جسدش به آتش کشید!


Mother 'beat son, 7, to death then set fire to his body' because he struggled to learn the Koran off by heart

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2226408/Sara-Ege-beat-son-Yaseen-death-set-body-struggled-learn-Koran-

هیچ نظری موجود نیست: