۱۳۹۳ مرداد ۸, چهارشنبه

رهبر خونخوار داعش ساعت ٦٥٠٠ دلاری جیمز باند را به دست دارد!/ ISIS savage leader, Abu Bakr al-Baghdadi is wearing a $6500 James Bond watch!


پس از اینکه شایعه هلاکت رهبر داعش منتشر شد. او در سخنرانی حاضر شد. وی در این سخنرانی به مسلمانان در صورت عدم اطاعت و فرمانبرداری از خود, هشدار داد. نکته قابل توجه در سخنرانی او به دست داشتن ساعت ٦٥٠٠ دلاری جیمز باند می باشد!. کسانی که ادعای اجرای قوانین ١٥٠٠ سال پیش را دارد . باید با تکنولوژی همان زمان نیز زندگی کند. لازم به ذکر نیست که چنین فردی چه موجود دو رو و دارای چه عقده های روانی می باشد.... رهبر داعش از به دست داشتن ساعت ٦٥٠٠ دلاری جیمز باند, مشخص است.

بن مایه
هیچ نظری موجود نیست: