۱۳۹۳ تیر ۱۹, پنجشنبه

((طاعون های سیاه و صیغه ای))

و ماشین های گشت ارشاد
مملو از طاعون های سیاه صیغه ای بودند
که به زنان زیبا رشک می بردند

چرا که صیغه ی حجت السلامی بی رحم
یا یکی از چهار زن حقیر,
یک حزب الهی عرزشی بودند....

(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: