۱۳۹۳ تیر ۲۲, یکشنبه

اینجا فلسطین یا عراق نیست، اینجا ایران است!اینجا در خیابان ها سر می برند و به مردم  گلوله شلیک می کنند و با چاقو و باتوم و موتور و ماشین های پلیس مردم را تکه تکه می کنند... اینجا گرگ های گرسنه گشت ارشاد زنان و کودکان را از هم می درند. همه ثروت به سپاه و بسیج و بیت رهبری  و لباس شخصی ها و قاتلین و جنایتکاران و حکومتی تعلق دارد!.
 این سرزمین ستم دیده ایست که سال هاست غصب شده!.
مرا فریاد کن من درد مشترکم!.

هیچ نظری موجود نیست: