۱۳۹۳ مرداد ۲۲, چهارشنبه

((نیایشی برای بمب ها ))
((A prayer for bombs))

دعایی بخوان کودکم 
دعایی بخوان...

نه به حرمت خدایانی که سال هاست درگذشته اند
و نه بر پیامبران و امامانی که افکار پلید شان ,
هنوز از پس قرن ها...
مردمان بی پناه جهان را رها نکرده اند

دعایی بخوان برای شنیدن صدای هلیکوپترها...

تنها خدایی که امروز
در آسمان عراق دیده می شود ,
هواپیماهای آمریکایی هستند...

دعایی بخوان کودکم
دعایی بخوان...

چرا که نفرین ابر قدرت ها طالبان و داعش را
چون عذابی عظیم
بر ما رقم زدند

باشد که بمب هایشان
چون رحمتی بازگشته ,
بر سرزمین پاره پاره شده ما باشند.

دعایی بخوان کودکم
دعایی بخوان

تنها خدایی که امروز در آسمان عراق دیده می شود ,
هواپیماهای آمریکایی هستند...

(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: