۱۳۹۳ مرداد ۲۲, چهارشنبه
((فراموش نکن!))

مردها تو را عاشقانه و ساده دوست دارند
در رختخواب نیمه برهنه برهنه
یا با چشم های پف کرده و گیسوانی ژولیده
زمانی که تمام روز آرزوهایت را در آشپزخانه فراموش کردی

مرد ها تو را صادقانه دوست دارند
هرازگاه حتی بدون نگاه...

دستهایشان, آرزوهایشان را
در تو تکرار می کنند...

(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: