۱۳۹۳ مرداد ۲۶, یکشنبه

به فکر باسن های قلنبه باشیم یا جایزه نوبل ریاضیات ...ارزش ها ی اسلامی فقط به پایین تنه محدود می شو ند .مذهب بیماری جذام مغزی واگیرداری است که به طور کلی تفکر, فهم و درک ارزش های انسانی را از بین می برد.

انسان را به برده ای بی مقدار در برابر خدایی بیرحم و حاکمان شکنجه گر و جنایتکار او, تبدیل می کند.

 نگاه به زنان را به یک نگاه جنسی از چشم فردی متجاوز و نه یک نگاه انسانی از دیده یک انسان ,مبدل می کند.
 مثال روشن این ادعا این است که در هیاهوی برنده شدن مریم میرزاخانی زن دانشمند ایرانی به عنوان اولین زن برنده جایزه نوبل ریاضی در جهان.... شهرداری تهران به تفکیک جنسی و آخوند شجونی به باسن قلنبه زنان و دختران می اندیشند...

هیچ نظری موجود نیست: