۱۳۹۳ مرداد ۱۹, یکشنبه

آزادی انتخاب در ایران!...


جاده ها, هواپیما ها
Roads, Airplanes
یا زندان ها...
Or prisons
یکی را برای کشته شدن انتخاب کن...
Choose one of them to be killed
تو آزادی!.
You have freedom in Iran!


هیچ نظری موجود نیست: