۱۳۹۳ مرداد ۱۳, دوشنبه

((برای رامین...و چرخنده...))


و رامین هرگز  هم میهنانش را به حقارت یک نقش
یا چندین میلیون دلار ،
نفروخت.

و پس از اعتراضات
با مردم بود و با مردم ماند
و با زندانیان سیاسی
به زندان رفت

و چون پروانه معصومی، احمد نجفی، امین حیایی
، الهام چرخنده و محمدرضا شریفی‌نیا...
دست هایش را در شلوار مقام معظم رهبری فرو نکرد...
و آرام آرام شروع به خواهش و مالش ننمود

و رامین جاودانه بود
همانگونه که قیصر، فرمان و پرویز صیاد و فردین ماندند
و شاید شبیه عین الله باقر زاده...
که اگر چه پیشنهاداتی در شهر به او شده بود،
اما هرگز، هرگز خود را
به حکومتی غاصب،
نفروخت !....


(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: