۱۳۹۱ دی ۱۱, دوشنبه

حقته که تا دنیا دنیاست دنبال خرافات و استخوان مرده ها بدوی...
وقت داری بروی مثل گله گوسفند دنبال یک مشت آهن و طلا برای یک قبر در عراق بدوی؟...ولی وقت نداری یک دستگیره در شکسته مدرسه بچه های محله خودتان را درست کنی؟
پول داری بریزی توی صندوق صدقات و جیب آخوند محل و شام و نهار نذری برای یک مشت خرافات به مردم که احتیاجی به نظرت ندارند بدهی ولی دستت چلاق میشه اگر بخواهی یک قران برای تعمیر مدرسه بچه ات بدهی و یا یک بخاری برای مدرسه محل بگیری که بچه ها در آتیش نسوزند!
بزن، محکمتر بزن توی سرت...


بدون خرافات قرون وسطایی مذهبی، هرگز نمی توان مردم را به پذیرش ظلم وادار کرددین مکمل حکومت های استبدادی مذهبیست.
بدون خرافات قرون وسطایی مذهبی،
هرگز نمی توان مردم را به پذیرش ظلم وادار کرد
و به آنان امید داد که استخوان های پوسیده یا مردی چاه نشین،
در آینده ای نه چندان دور به کمک آنها خواهند آمد!

ای کاش زهرا بنی یعقوب نیز در هند زاده شده بود!

دو دانشجوی دختر رشته پزشکی در طی این چند سال مورد تجاوز گروهی و شکنجه قرار گرفته و کشته شدند.

یک دختر جوان که در هندوستان بوسیله اراذل و اوباش مورد تجاوز قرار گرفت، در بیمارستان درگذشت و باعث خیزش و درگیری های مردم هند با پلیس و نیروی انتظامی شان شده، برای درخواست امنیت بیشتر برای زنان شد.

و دکتر زهرا بنی یعقوب که در ایران که توسط "اراذل و اوباش گشت ارشاد و نیروی انتظامی" مورد تجاوز و شکنجه قرار گرفت و در قرارگاه گشت ارشاد کشته شد و مردم ایران نیز مانند همیشه، سکوت کردند حتی سال ها بعد در مورد تجاوز های گروهی، شکنجه و قتل؛ ترانه موسوی، زهرا کاظمی، الناز بابازاده و...


چگونه می توان به فرشتگان و حوریان زمین، وعده حوری بهشتی داد؟

بسیار مسخره و مضحک است که مذاهب به تو، وعده فرشته، حوریان بهشتی و همخوابگی با آنان را پس از مرگ می دهند.
در حالی که تو خود از فرشتگان و حوریان بهشتی زمین هستی و تشنه مطاله و دانش، اما در بهشت خیالی مذهبیون، حتی یک کتابخانه یا آزمایشگاه علمی برای فرونشاندن عطش تو... موجود نیست!.

(شکوه بختیاری)

۱۳۹۱ دی ۶, چهارشنبه

بلوغ جنسی دختران در ۹ سالگی و بلوغ فکریشان در ۴۰ سالگی؟!

 نگارنده زمانی که کودکی بیش نبودم آرزو داشتم که در آینده، دانشمند، ستاره شناس یا دکتر جراحی باشم، و به مردم خدمت کنم.
زمانی که بزرگ شدم تنها آرزویم این شد؛ که از درد هموطنانم بویژه زنان بنگارم. شاید در آینده ایران، نوابغ به خاطر فقر ترک تحصیل نکنند، در تصادفات کاروان های راهیان نور کشته نشوند یا در کلاس های درس آتش نگیرند و یا به بردگی مردان بخشیده نشوند و تا ۴۰ سالگی مجبور به کسب اجازه نامردان نباشند!، به امید آن روز!.


ادامه مطلب: بلوغ جنسی دختران در ۹ سالگی و بلوغ فکریشان در ۴۰ سالگی؟! | فضول محله http://www.fozoolemahaleh.com/2012/12/25/%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%ba-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%db%b9-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c#ixzz2G84OarAJ

تفاوت فاحش علم و مذهب در زندگی یک زن!
در مذهب؛ زن آلتی تناسلی و تحریک کننده، چون حیوانی چموش در رمه های چهارتایی که به صاحبی مرد تعلق دارد،

تلقی می شود!... و در علم، زن چو دانش بیاموزد و بیندوزد، حتی بر فرق ستارگان و ماه نیز خواهد نشست!.

(شکوه بختیاری)

۱۳۹۱ دی ۲, شنبه

((جهنم در ذهن توست!)) / ((!Hell is in Your Mind))

نه !، هرگز شما دین فروشان
روح مرا به صلیب مذاهب
یا سنگسار گناهان آلوده نخواهید کرد
من به خدایان بی رحم خیالی مردسالار شما،
!هیچ اعتقادی ندارم
و بهشت زمین را
.به خاطر جهنمی که در ذهن متحجر شماست
بدون عشق و لذت ترک نخواهم کرد!
به من نگاه کن؛
من یک کافرم و در زمین،
بهشتی شاد برای خود و همه انسان ها خواهم ساخت
پیش از آنکه، تو عقده ها و جهلت را با شلاق بر تن من حک کنی
یا مرا به صلیب بکشی...
به من نگاه کنم من شادم،
احساسی که تو هرگز در زندگی نخواهی داشت!
چون، جهنم، در ذهن توست!

شکنجه گران این سرزمین...همهء خداپرستانند!


((شکنجه گران این سرزمین...همه ء خداپرستانند!))

آی، ای انسان
ای اشرف مخلوقات!
آیا زمان آن نرسیده است که به حقیقت ایمان آری؟
به من بگو؛ کجا بود خدایی که به آن اعتقاد داشتیم؟،
زمانی که در کوچه و خیابان کتک می خوردیم؟
و زمانی که چهار بسیجی به نزدیک ترین دوستمان تجاوز کردند!
و او با صدای بلند قرآن می خواند و گریه می کرد؟!

خدا کجا بود؟!
زمانی که گشت ارشاد به من توهین می کرد؟
و با باتوم بر بدن مادرم ضربه میزد!

وقتی اسید در هوا به صورت آمنه می نشست
و چون پاره های مذاب آتشفشان در گوشت او فرو می رفت!...
به من بگو خدا کجا بود؟!

زمانی که زلزله دهان گشود و کودکان را در در قعر زمین  بلعید؟ خدا کجا بود؟!

زمانی که کودکان بی پناه در کلاس آتش گرفته، محبوس!
به دری بدون دستگیره التماس می کردند؟
و بوی سوختن گوشتشان در هوا متصاعد بود؟!...
به من بگو خدا کجا بود؟!

که من به نیروی قدرت مردم در تظاهرات خیابانی اعتماد دارم
و از خدایان دروغین بی رحم با صبری هزاران ساله
بیزارم!...که شکنجه گران این سرزمین...
همه ء خداپرستانند!(شکوه بختیاری)

زنان ایران را از حبس در کیسه های زباله رهایی بخشید!


 


قسمتی از تصاویر پرده عکس و گرافیک حقوق زنان در ایران
که در حال تکمیلش هستم! 


این تصویر به افتخار ترانه "حرف زن" شاهین نجفی!
زنان ایران را از حبس در کیسه های زباله رهایی بخشید!
و برده فروشی زنان را به نام چند همسری متوقف کنید
که هرگز عدد یک برابر با چهار نخواهد بود.

http://www.youtube.com/watch?v=ZtfMp8JuBas

۱۳۹۱ دی ۱, جمعه

در مغز تو نیز یک لباس شخصی حضور داردتوی آینه به خودت نگاه کن!. تو هم مثل شکنجه گران حکومت اسلامی وقتی با مطلبی مخالفی یا فکر می کنی نظر من 

اعتقادات را زیر سوال برده است. توهین می کنی، تهدید می کنی، قسم می خوری، دروغگو می گویی، فحاشی می 

کنی، تهمت می زنی، فحش ناموسی می دهی و ....


احتمالا اگر دستت به من هم کافر هم می رسید از شکنجه و تجاوز دریغ نمی کردی!. 


تو و امثال تو دلیل این حکومت جهنمی هستید که وقتی جوابی ندارید و یا با نظر کسی مخالفید، آن شخص را از نظر 

حیثیتی با همه هستی اش می خواهید به نیستی و نابودی بکشانید.

در مغز تو هم یک لباس شخصی حضور دارد که در مقابل انتقادات، و یا حقایقی که تو هرگز به آنها نیندیشیده ای!، دروغ، 

فحشهای ناموسی و توهین و کتک را به کار می گیرد!.

شرم بر تو باد که انسانهایی چون تو و طرز تفکر و تربیت متحجرانه تو، دلیل حکومت های خون ریز مذهبی هستند.

برای یکبار حتی اگر احساس می کنی به اعتقادادت توهین شده و با نظر من مخالفی ،

با آرامش آرام و مانند یک انسان منطقی خردگرا زمزمه کن:" من با تو مخالفم ."

شاید من واقعا اشتباه نظری را بیان کرده باشم پس اگر می توانی جوابی منطقی برای رد نظرات من ذکر کن!...

یا سکوت کن و بیندیش!
.

۱۳۹۱ آذر ۲۹, چهارشنبه

((نه آقای بازجو، من یک بی خدا هستم!))
نه آقای بازجو،
نه مسلمان و نه مسیحی و نه یهودی و ...هستم !
به خدا هیچ اعتقادی ندارم
پس مثل شما برای شادی او!،هیچکس را شکنجه نمی کنم.

این شما هستید که به دلیل اعتقاد به خدایان خیالی؛
بر خود نام مومن می نهید،

مرا به صلیب یا به آتش می کشید!
به زنان و دختران ،
چون غنائم جنگی می نگرید!
انسانی را شلاق می زنید!
دست و پا قطع می کنید!
در حق ۴ زن ظلم روا می دارید!،
به دختر ۹ ساله تجاوز می کنید!
عقده های جنسی را روانیتان را به امید بهشت
در میان مردمی بی پناه منفجر می کنید!،
سر انسانی را وحشیانه از بدن جدا می کنید!!!...

و من ، چون به خدایان ستمگر خون ریز شما، 

هیچ اعتقادی ندارم
یک بی خدا، یک کافر هستم 

و به احترام به ارزش های انسانی،
افتخار می کنم!(شکوه بختیاری)۱۳۹۱ آذر ۲۶, یکشنبه

شما گرگ زادگان مسلمان!


چه مذهب خونینی دارید، شما!
و چه اعتقادات حقیر وحشیانه ای!
چگونه فرزندی آزاده را با بی رحمی به شلاق و شکنجه می بندید!
و از هم می درید !
و مادر پیر داغدارش را با گیسوان سپیدش بر روی زمین می کشید!

چگونه خدایی دارید شما؟!
و پیامبران و امامان دروغینتان چه کسانی هستند؟!
که همه گناه شیطان این بود ؛ که تعظیم نکرد، در مقابل انسانی که شما گرگ زادگان مسلمان
بی رحمانه در اتاق های شکنجه تکه تکه می کنید!

آه به کدامین خدای پلید ایمان بسته اید؟!
 که چنین بر مردمی ستمدیده ظلم روا می دارید !
و جوانانی غیور را قربانی ضحاکی منفور می کنید؟!

آه بدانید که تا اخرین قطره خون و آخرین نفس به همه اعتقادات پلید شمایان کافریم
و تاریخ ایران گواه ماست که حکومت ظلم هرگز برای همیشه پایدار نخواهد ماند!.

چه مذهب خونینی دارید، شما!
و چه اعتقادات حقیر وحشیانه ای!


(شکوه بختیاری)

۱۳۹۱ آذر ۲۱, سه‌شنبه

((آه...آقای وزیر سهم من حتی صورت من نبود؟!))


آه...، به من بنگر و بگو،
آیا میلیون ها تومان مخارج عزاداری حسین را در کوچه و خیابان ها
دیده ای؟
و آیا به زیارت ضریح مردگان هزارساله با میلیادرها دلار
رفته ای؟
آیا بمب های حماس و شروع جنگ را بر سر کودکان فلسطینی و اسرائیلی
دیده ای؟
و آیا از اختلاس های میلیارد دلاری سردمداران ایران،
هرگز چیزی شنیده ای؟....

آه، به من نگاه کن
که بوی سوختن بدن کودکان دبستانی در اتاقی دربسته ،
هزینه همه سکوت تو بود!.

و نتیجه همه مخارجی که برای مردگان و جنایتکاران حماس می پردازی...
کودکان بی پناهی بودند که در شعله های آتش یک بخاری کهنه
به دری بدون دستگیره!
التماس می کردند!...

آه...آقای وزیر
سهم من حتی صورت من نبود؟!..

(شکوه بختیاری)

من دانشجو هستم و تو بنده خرافات مذاهب!

تو برای شفا و فردایی بهتر؛ به ضریح گور مردگان هزاران ساله دخیل می بندی و من به نرده های دانشگاه!، تا مردمی که در پیاده روها به نظاره ایستاده اند، پیش از کشته شدن همه یارانم به یاریمان بشتابند! ، من دانشجو هستم برای فردایی بهتر و تو بنده خرافات مذاهب!
.

۱۳۹۱ آذر ۲۰, دوشنبه

اگر احمدی مقدم ۲۴ ساعت زیر شکنجه کهریزک طاقت آورد و دم نزد، به منتقدان خرده بگیرد!


اگر احمدی مقدم ۲۴ ساعت زیر شکنجه کهریزک طاقت آورد و دم نزد، به منتقدان خرده بگیرد!

مغلطه در صحبت های متناقض فرمانده نیروی انتظامی

اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی ظهر پنجشنبه  ۱۶ آذر ۱۳۹۱ در مراسم  پایانی استاندارد سازی و تعالی رفتار سازمانی کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با اعتراض به برکناری رئیس پلیس فتای تهران گفت:
“متاسفانه باب شده است هر اتفاقی می‌افتد می‌گویند باید استعفا بدهند و کنار بروند. اما این که فردی که گناهی نکرده را برای کاهش فشار افکار عمومی برکنار کنیم، درست نیست چرا که ما مسلمان هستیم و باید بررسی کنیم مقصر و قاصر کیست و با وی برخورد قاطعی صورت گیرد.”
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وی با تاکید بر اینکه من رفتار بد هیچ ماموری را تایید نمی‌کنم ادامه داد:
“در عین حال به افرادی که در این خصوص معترض هستند بایند بگویم یک بار بیایید لباس مبدل بپوشید، کنار مامور ما بایستید اگر تا بعدازظهر مردم را کتک نزدید! ما قبول می‌کنیم اما این امر جوازی برای برخورد ماموران با مردم نیست.”
این یک نمونه از صدها زندانی است که در کهریزک و کشتارگاههای دیگر رژیم ضد بشری مورد ضرب و شتم، و تجاوز قرار گرفته، و عده ای نیز زیر شکنجه مرگبار اسلامی ولایت فقیه جان خود را از دست دادند.
این یک نمونه از صدها زندانی است که در کهریزک و کشتارگاههای دیگر رژیم ضد بشری مورد ضرب و شتم، و تجاوز قرار گرفته، و عده ای نیز زیر شکنجه مرگبار اسلامی ولایت فقیه جان خود را از دست دادند.

چه انتظاری از سخنرانی یک فرد ضد ملی می توان داشت؟

گر چه از جنایتکاری که نامش در کنار سعید مرتضوی و حسین طائب در لیست ۱۷ نفره تحریم، اتحادیه اروپا به دلیل ” نقض فاحش حقوق بشر ” یاد شده، انتظار دیگری نمی توان داشت. ولی بررسی این سخنان جنون آمیز ضروریست؛ با هر فهم و درک و سطح سوادی، نشان دادن کارت سبز به ادامه خشونت، شکنجه و حتی قتل هموطنانمان به اسم راهکار پلیس!، ترویج جنایت محسوب می شود.
سخنان احمدی مقدم چون قوانین مذهبی سرشار از مغلطه ، دروغ و فریب است؛ او نه تنها با کتک زدن و شکنجه زندانیان مخالفت نمی کند، بلکه با بی شرمی و بی شرافتی  آنان را بیشتر ترویج می دهد. در حالی که ستار بهشتی، یک کارگر زحمتکش وبلاگ نویس، در زیر شدیدترین شکنجه های پلیس فتا جان باخته است، فرمانده نیروی انتظامی که وظیفه و مسئول برقراری نظم و آرامش برای همه مردم ایران است، به برکناری رئیس شکنجه گران معترض می شود!.
آیا دلیل این دوپهلو سخن گفتن این نیست که احمدی مقدم نیز دستش به خون بسیاری از جوانان آزادی خواه ایران آلوده است و از عاقبت شوم خود نگران می باشد؟!.
این ویدیو گفتگویی است در مورد زندان کهریزک با احمدی مقدم. پلیس جنایت کاری که تلاش می کند تا جنایت های بیکران پلیس در زندان را پرده پوشی کند. هنگامی که این جنایتکار تا اندازه ای میزان ظلم و ستم و شکنجه کردن مأمورین را  پی پذیرد و اقرار می کند.

احمدی مقدم دیکتاتوری پلیس را توجیه می کند

استدلال غیر منطقی و غیر عقلی احمدی مقدم آنقدر باور نکردنی است که حتی سلامت عقلانی او و حضاری که به خزعبلات او گوش داده و کوچکترین اعتراضی نکرده اند را زیر سوال می برد. بابک داد روزنامه نگار و وبلاگ نویس در جواب این استدلال ابلهانه احمدی مقدم چنین می گوید:
“آقایان مسئول! شما ۲۴ ساعت لباس مبدل مردمی بپوشید و مثل مردم عادی زندگی کنید، اگر توانستید در این مدت این نظام و رهبر فرزانه(!) و مسئولان فاسدش را تحمل کنید و چیزی نگویید، حق با شماست! حکومتتان را بکنید و روزی هفتاد بار مردم را کتک بزنید. لابد شیوه «مدیریت برتر جهانی» شما یک چنین چیزی است دیگر! ”

نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

هیچکس تنها به صرف پوشیدن لباس شغلی یا داشتن مقامی قابل ارزش و احترام نیست. رفتار، دوراندیشی و دانش علمی یک فرد در ارتباط با ایفای شغل خود و خرسندی مردم از او، ملاک اصلی شرافت کاری و لیاقت شغلی آن فرد است. اگر پوشیدن لباس یک مامور پلیس به شما احساس قدرتی وحشیانه، جنایتکارانه و غیرانسانی چون کتک زدن مردم، شکنجه و تجاوز به حقوق انسانی مردم می دهد شما یک بیمار روانی هستید و به درمان نیاز دارید.
وظیفه یک پلیس برقراری نظم و امنیت و آرامش برای “همه مردم” است. “همه مردم” شامل مخالفین، متهمین و حتی جنایتکاران نیز می باشند، به خصوص که پلیس و نیروی انتظامی بیشتر با همین افراد سرکار خواهند داشت و نه افرادی که موافق ظلم و ستم سیاست های حکومتی آنها باشند. شرافت انسانی و لیاقت وجودی یک فرد، هرگز با پوشیدن یک لباس تغییر نخواهد کرد، آنچنان که سعدی شاعر بزرگ و پر آوازه ایران به بهترین و زیباترین شکل به این موضوع پرداخته است؛
تن آدمی شریفست به جان آدمیت \ نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
اگر آدمی به چشمست و دهان و گوش و بینی، \ چه میان نقش دیوار و میان آدمیت
خور و خواب و خشم و شهوت شغبست و جهل و ظلمت \ حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت
به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد \ که همین سخن بگوید به زبان آدمیت
مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی \ که فرشته ره ندارد به مقام آدمیت
اگر این درنده‌خویی ز طبیعتت بمیرد \ همه عمر زنده باشی به روان آدمیت

سردمداران مذهبی، جنایتکارانی بی رحم

قوانین حکومت های مذهبی در تاریخ بشر همواره به عنوان پست ترین و بدنام ترین نوع قوانین غیرانسانی هستند. همانگونه که خانم روت هورمنس گرین نویسنده آتئیست و منتقد آمریکایی نگاشته است:
“زمانی بود که حکمرانی دین بر جهان وجود داشت. آن دوران به عنوان قرون وسطی شناخته می شود. هرگاه حکومتی مذهبی در جهان قدرت گرفته شرافت و ارزش ادیان به شدت زیر سوال رفته و مردم از آن دین دوری گزیدند چرا که قوانین مذهبی به ترویج جنایتکارانی بی رحم و جامعه ای ناامن می انجامد.”
خشونت در جوامع اسلامی همواره بوسیله دین فروشان مذهبی به نام روحانیون ترویج داده شده و بوسیله سرسپردگان جنایتکار در نیروی انتظامی به اجرا گذاشته می شود. به طور مثال: برده داری مذهبی زنان (چند همسری) باعث بسیاری از ناآرامی ها ، قتل ها و مشکلات اجتماعی در جامعه ایران است. درگیری های خانوادگی، خشونت بر علیه زنان بی پناهی که به این ظلم و حق کشی معترض هستند. کودکانی که با عقده ها و روانی ناآرام در چنین خانواده های متشنجی به دنیا می آید و جامعه آینده را دستخوش ناامنی خواهند کرد. بسیاری از خودکشی های زنان در ایران به سبب زن دوم بودن است!.
قتل به سبب خرافات ناشی از ناموس سازی و بدبین کردن مردان نسبت به دختران و همسران. اعدام های خیابانی، میادین سنگسار و شلاق سبب ترویج خشونت هایی بسیار وحشیانه و تربیت اراذل و اوباش مذهبی خواهد شد. اجازه دولتی برای ازدواج یک دختر ۹ ساله بوسیله پدر، برادر یا مردان خانواده اش، به معنای آزاد کردن دولتی تجاوز و فروش کودکان است و …همه این مثال ها شاهدیست بر حقیقتی آشکار که جایگزینی قوانین حقوق بشری، با قوانین خشن و جنایتکارانه بدوی مذاهب، حاصلی جز حکومت هایی جنایتکار و جامعه ای سرشار از جرم و بزهکاری نخواهد داشت.
گوشه ای از جنایات بیشمار شکنجه گران حکومت اسلامی که پلیس و نیروی انتظامی نامیده می شوند.
گوشه ای از جنایات بیشمار شکنجه گران حکومت اسلامی که پلیس و نیروی انتظامی نامیده می شوند.

فرافکنی و تشکیل نیروی انتظامی از اراذل و اوباش

یکی از ناهنجاری های روانی در جامعه ایران فرافکنی است. فرافکنی مبحسیست در روان‌ شناسی که اول بار زیگموند فروید آنرا مطرح کرد. فرافکنی به معنای یافتن مقصری به غیر از خود، نپذیرفتن مسئولیت نسبت به اعمال و کردار خود و نداشتن حس تعهد به رفتارهای خود است.
افراد شاغل در پست های استبدادی در رفتار با هموطنانشان، سعی در انتقال فشارهای عصبی ناشی از خود (آنچه در درون می گذرد) به دیگر هموطنان یا به محیط دارند. فرافکنی یعنی نسبت دادن ناآگاهانه اعمال، عیب‌ها و امیال ناپسند خود به دیگران که در واقع ساز و کاری پدافندی به شمار می‌آید.
مسئولین جمهوری اسلامی و همه حکومت های دیکتاتوری، همواره حقایق را انکار می کنند. عوامل حکومتی مستبد همواره به جای اعتراف، استعفا، معذرت خواهی و سعی در جبران اشتباهات فاحش و گاه نابخشودنی چون قتل و شکنجه هم میهنان، انگشت اتهام به سوی مردم، روشنفکران، دشمنان خیالی، حتی مقتولین و قربانیان می گیرند!.
در کشورهای پیشرفته و موفق جهان، حتی هنگامی که در پیاده رو راه می روید، اگر فردی بخواهد با عجله از کنار شما عبور کند، از شما معذرت می خواهد.اما در کشور اسلامی ایران یک مرد جوان ۳۵ ساله از خانواده ای فقیر به جرم وبلاگ نویسی تا حد مرگ شکنجه و کشته می شود، و رئیس نیروی انتظامی از برکناری رئیس شکنجه گاه انتقاد می کند!. حال آنکه تاریخ حکومت ظلم و جور اسلامی ایران شاهدیست که رئیس شکنجه گاه ها چون قاضی مرتضوی از شغلی برکنار شده و به شغل های بالاتری نیز ارتقاء خواهند شد!.
درصد بالایی از نیروی انتظامی، پلیس و … در ایران و هر حکومت استبدادی دیگر، متشکل از جنایتکاران حرفه ای است. این اراذل و اوباش برای محکم کردن پایه های لرزان حکومت های دیکتاتوری به کار گرفته می شوند. مسئولیت این افراد قتل مخالفین به ویژه روشنفکران و خاموش کردن هر صدای اعتراض با ایجاد رعب و وحشت است. حمله گروهای لباس شخصی، شکنجه و تجاوز به زندانیان، قتل های زنجیره ای روشنفکران و نیروی های انتظامی که با ماشین پلیس از روی مردم معترض رد می شوند، از جمله اختیارات این جنایتکاران حکومتی محسوب می شود.
خاطره کشته شدن زندانیان سیاسی در زندان کهریزک
خاطره کشته شدن زندانیان سیاسی در زندان کهریزک

استاندارد روانی و علمی نیروی انتظامی

بهترین حکومت ها و دولت ها در دنیا، از نظر جامعه جهانی و حقوق بشری، دارای استانداردهای روانی و علمی برای نیرو های پلیس و انتظامی خود هستند. گزینش های روانی و امتحان های علمی برای پیوستن به نیروی پلیس وجود دارد. برگزیدگان برای خدمت نیروی انتظامی، امنیتی یا پلیس همواره اعمال و رکورد کاریشان مورد مطالعه قرار می گیرد. کوچکترین رفتاری خارج از قواعد روانی از یک پلیس، مورد بررسی های دقیق روانکاوانه قرار گرفته می شود. در وهله اول تجویز روانکاوی، مرخصی و درمان های روانی توصیه می شود. پس از مدت تعیین شده اگر بهبودی روانی آن فرد با معاینه توسط پزشک روانشناس پلیس یا نیروی انتظامی تایید نشود. آن فرد از شغل خود برکنار خواهد شد. چرا که هرگونه اشتباه در سیستم امنیتی یا انتظامی و…، سبب زیر سوال بردن کل نیروهای آن، مسئولین و جریمه های بسیار سنگین قضایی خواهد بود.
در این ویدیو آخوند بی سوادی می گوید که حق مسلمان ها هست تا به زنان دستگیر شدگان تجاوز کنند

حقوق نیروهای انتظامی از  کجا تأمین می شود؟

همه نیروهای انتظامی، مسؤلین و سران حکومتی ایران بر سر سفره دسترنج مردم ایران نشسته اند. خرج میلیاردها دلار فروش منابع طبیعی و استفاده از مالیات مردم زحمتکش ایران، آنان را رئیس و مسئول نیروهای انتظامی قرار می دهد. این مسئولان هستند که باید جوابگوی انتقادات و گوش به فرمان راهنمایی های مردم باشند.
از دین فروشانی که شبی ۵ تومان برای روضه خوانی می گرفتند و اکنون خود را رهبر کشور پهناور ایران می نامند!، تا اراذل و اوباشی که در خانواده های چند زنه و صیغه ای مذهبی در فلاکت و تحقیر بزرگ شده اند و اکنون به نام گشت ارشاد و پلیس و…به مردم حمله ور می شوند!. باید پاسخگوی مردم باشند که همه آنها به مردم زحمتکش ایران بدهکار هستند و بدهی مردم به آنان جز انتقاد، سوال، راهنمایی و حتی به استیضاح کشیدن نیست.
در این ویدیو بهرام مشیری از گفتار وحشتناک یک زندانی در زندان های ایران سخن می گوید. شنیدن این ویدیو ضروری است.

فقر و فحشاء و ناامنی اجتماعی ناشی از سیاست های غلط جهانی

وضعیت اقتصادی ایران در حد انفجار اعتراض های خیابانیست. مجموع؛ تحریم ها، اختلاس های میلیارد دلاری سران رژیم، صرف میلیاردها دلار برای ساختن ضریحی و فرستادن آن به عراق، سد سازی میلیارد دلاری در لبنان، پول خون مردم بی پناه سوریه به حکومت جنایتکار بشار اسد، پول جنایت و اغتشاش حماس در خاورمیانه و… مردم ستمدیده ایران را بیش از پیش در فقر و رنج فروبرده است. حتی در همین سخنرانی آمیخته با دروغ و ضد و نقیض ها، احمدی مقدم نیز اعلام داشت که؛
” با توجه به گرانی‌های اخیر جرایم خرد شاید با اندکی افزایش رو به رو باشد اما پلیس با طرح‌های ویژه‌ای که در آستانه نوروز آنها را اجرا خواهد کرد، این جرایم را نیز کنترل می‌کنیم و جای نگرانی نیست.”
جالب اینجاست که این به اصطلاح سردار نیروی انتظامی هیچ اشاره ای به تلاش برای کمک به برطرف شدن گرانی و مردم فقیر و ستمدیده نکرد بلکه. قول به سرکوب بیشتر گرسنگان و ستم کشیدگان داد!. احتمالا این همان رافت اسلامی است. چون نیروی انتظامی و گشت ارشاد هم اکنون باید در مناطق زلزله زده به کمک و خانه سازی برای مردم زلزله زده در برف و سرمای زمستان مشغول باشند و نه اینکه ستمدیگان و فقرا را تهدید کنند!.

از آنچه گذشت

وظیفه نیروی انتظامی دفاع از حقوق مردم و نه کتک زدن، قتل، جنایت، شکنجه و تجاوز است. مردمی که حکومت های استبدادی دارند به مرور با ناامیدی و بی اعتمادی نسبت به نیروی های انتظامی، خود دست به انتقام گیری و اجرای قوانین خواهند زد. آتش این انتقام گیری ها در وهله اول دامن جامعه و سپس نیروی های انتظامی و بنیان استبداد را خواهد گرفت. اگر آقای احمدی مقدم کوچکترین شغلی در کشوری آزاد و پیشرفته داشت با این اظهار نظر خصمانه و بی خردانه، بی گمان برکنار و چه بسا به جرم ترویج خشونت به دادگاه کشیده می شد. نیروی انتظامی خدمتگزار مردم وطنش و مسئول حفاظت از خاک وطنش و حق هممیهنانش است، نه شلاق یا طناب داری در دست بیگانگان برای قتل و شکنجه.
چناچه همین فرد به اصطلاح سردار، حتی بتواند یک روز در زیر شکنجه های موجود در زندانهای کهریزک، اوین، بازداشتگاه پلیس فتا و….دوام بیاورد و پس از تجاوزهای گروهی زندانبانان شکنجه ها اعم از؛ شوک برقی، شلاق و…اعتراضی نکند و فریادی از درد نکشد، می تواند نسبت به منتقدین، اعتراض کند. البته این امر ممکن نیست، چون اگر در حد ستار و ترانه و … شکنجه شود، هرگز زنده نخواهد ماند که اعتراضی از او شنیده شود. در آخر، نظر نیروهای انتظامی را جلب می کنم، به عاقبت تلخی که مردم محروم و ستمدیده، همواره برای ستمگران و ظالمان رقم می زنند، آنچنان که شاملو شاعر پر آوازه و آزاده سروده است:
فغان! که سرگذشت ما
سرود بی اعتقاد سربازان تو بود
که از فتح قلعه روسپیان
باز می آمدند.
باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد،
که مادران سیاه‌پوش
ـداغ داران زیبا ترین فرزندان آفتاب و باد ـ
هنوز از سجاده ها
سر بر نگرفته اند!


خامنه ای و حکومت اسلامی رسما در تلویزیون شمر و یزید خوانده شدند!افشای ظلم و جنایات رژیم در مراسم عزاداری یزد
هیئت بعثت یزد، مراسم عزاداری عاشورا را به اعتراض و افشاگری علیه حکومت اسلامی و خامنه ای تبدیل کرد!هیئت عزاداری بعثت یزد- محرم ۱۳۹۱

گفتند گل مگویید/ این حکم پادشاه است
چشم و چراغ بودن/ روشن ترین گناه است
حکم شکوفه تکفیر/ حد بنفشه زنجیر
سهم سپیده تبعید/ جای ستاره چاه است
این شهر مردگان است/ آواز تازه ممنوع
لبهای غنچه آزاد/ گل بی اجازه ممنوع
دارالخلافه آباد/ جهل و خرافه آزاد
بیداد پشت بیداد/ حرف اضافه ممنوع
گل بی اجازه ممنوع
این سایه باوران را/ ظلمت ز نور بهتر
در دست کوفه سنگ است آئینه دور بهتر
نجوا به چاه اولی/ سر در تنور بهتر
این شهر بی هیاهو/ دیروز باورت کو
شور قلندرت کو/ بانگ ابوذرت کو
این کوچه‌ها علی را/ تسلیم چاه کردند
آیینه را شکستند/ نفرین به ماه کردند
یک سو ستاره زخمی/ یک سو پرنده در گور
تن‌های مرده بر خاک/ مردان زنده در گور
حاشا از این تباهی/ تا کی شب و سیاهی
آن روی دیگرت کو

************
من حسینم رو به سوی راستی بازآوردید ای قوم
روز عاشورا غروبش، صبح بیداری است برگردید
های های مردم از بیراهه برگردید برگردید
پرچم دشمن نمایان شد اگر مردید برگردید
ای لباس ظلم را جای عدالت پیرهن کرده
جامه‌ی رنگ و ریای دین و دینداری به تن کرده
کاخ اگر همسایه با دیوار دین باشد خطاکاری است
شمر، شمشیر امیرالمومنین باشد، خطاکاری است
صحنه‌ی آزادگی در خون شناور می‌شود هرجا
باورم کن، عشق باور می‌شود هرجا
دور، دور دین فروشان است ای فرمانبران ظلم
دور ظلم ظالمان روزی آخر می‌شود هرجا
های های ای کاروان رفته در دامان گمراهی
باز راه کعبه را انگار گم کردید، برگردید

گفتگو با نیک آهنگ کوثر و هوشنگ بوذری در باره انتشار فایل صوتی مهدی هاشمی

۱۳۹۱ آذر ۱۷, جمعه

و تو هنوز به امید آمدن آخرین امام...، گرسنه ای!چشم بگشا که جهل و مذهب زنجیر اسارت توست


بنگر که چگونه دین فروشان از خدایان و پیامبران موهوم قصرها ساخته اند!...

و تو هنوز به امید آمدن آخرین امام...
، گرسنه ای!

(شکوه بختیاری)


۱۳۹۱ آذر ۱۶, پنجشنبه

آتش جهنم حکومت اسلامی، بار دیگر کودکان دانش آموز ایرانی را به آتش کشید!اعتقادات مذهبی خرافی شما محکوم است. شرم بر شما مردم معتقد که به جای ساختن مدارس، بیمارستان ها ، جاده ها و پل ها در مناطق محروم، وقت خود را به زوزه کشی و بر سر و سینه زدن در عزای مردگانی هزاران ساله تلف می کنید!...

زمانی که میلیون ها تومان برای تزیین قبر پوسیده ای در عراق می پردازید و مدارس کودکان کشورتان حتی سیستم گرمایی مناسب ندارند!، زمانی که مردمانتان گرسنه و فقیر هستند و شما میلیون ها دلار هزینه سد در لبنان را می پردازید!...

شما، امامانتان، پیامبرعربتان و خدایتان، به جرم ظلم و ستم در حق مردم ایران محکومید!، کوله بارتان را برگیرد و به همراه ضریح قبر امامتان... وطن ما را ترک کنید!۱۳۹۱ آذر ۱۲, یکشنبه

حضور من و تو در خیابان ها و نه عزاداری ها، تنها راه رسیدن به فردایی بهتر است!
من در خانواده ای بسیار مذهبی به دنیا آمدم، زمانی که کودکی  بیش نبودم،
آموختم که:
یک زن باید تمام بدن خود را در چادر یا لباسی تیره بپوشاند
آموختم که:
که یک مرد برابر با ۴ زن و هزاران صیغه است.

آموختم که:
یک دختر ۹ ساله به سن ازدواج رسیده و باید به خواست پدر و مادر با هر ناکسی که آنان پیشنهاد می کنند همخوابه شود.
آموختم که:
آموختم که سر بریدن، شلاق زدن، دست و پا قطع کردن، شکنجه و…در راه خدا امری پسندیده است.
همچنین آموختم که:
عزاداری هر ساله برای انسانهایی عرب که سال ها پیش مرده اند، شایسته است.

و چون از دوران کودکی گذر کردنم و دانش آموختم،
دریافتم:
حق انتخاب پوشش یکی از حقوق اولیه یک انسان است!.
تنها یک پدوفیل به یک دختر بچه به چشم همخوابه می نگرد که یک برابر با چهار نیست، مگر آنکه برده داری قصد فریب تو را داشته باشد.
دریافتم:
کسانی که شلاق و شکنجه و سنگسار می کنند، سایکوپات یا سوسیوپات هستند. عزاداران هر ساله به جهل و فقر فرهنگی یا آزارخواهی جنسی مبتلا هستند، و روحانیون و مداحان خرافات مذهبی را ترویج می دهند، که حتی خود به حقیقت نداشتن آن آگاه هستند.

زمانی که دانش آموختم دانستم که حضور من و تو در خیابان ها و نه عزاداری ها، تنها راه رسیدن به فردایی بهتر است!.


ادامه مطلب

این نوجوانان بی گناه به دلیل نفرت و قضاوت افرادی چون تو، اعدام شدند!همجنسگرایی مسری نیست. اگر فردی مذهبی هستی و به خدا اعتقاد داری، پس بدان؛ 

همجنسگرایی یک بیماری مسری یا انحراف نیست!، گناه هم نیست!، 

یک ژن طبیعیست که خدای تو آنرا آفریده است، پس در حکمت او دخالت نکن!


(شکوه بختیاری)

درد دل یک هموطن!
دیروز از ونک می خواستم برم سمت 7 تیر
راننده خطی می گفت 1500 می گیرم در حالی که کرایه 1200 بود وقتی اعتراض می کردیم گفت ترافیک همین قدر می گیرم، سوار نشدم ولی بودن کسانی که سوار می شدند.
نهایتا با همون کرایه اصلی بعد از 30  دقیقه منتظر شدن رفتم 7تیر وتمام این مدت به این فکر می کردم

1- اگه دیگران هم مثل من حاضر به پذیرش نبودند این اتفاق می افتاد؟
2- اگر یک سیستم نظارتی درست داشتیم این اتفاق می افتاد
3- مهمتر اگه حکومت سالمی داشتیم باز هم این اتفاق می افتاد
ما هرچه بر سرمون میاد باعث و بانیش خودمونیم
خودمونو اصلاح کنیم

اراذل و اوباش مذهبی، پرورش یافته پای منبرهای عزاداری هستند

۱۳۹۱ آذر ۸, چهارشنبه

((نه ما مثل شما نیستیم...ما کافریم!))


نه ما مثل شما نیستیم، ما اعتقادات خرافی و بیرحمانه مذهبی شما را باور نداریم، نماز نمی خوانیم، غسل نمی کنیم، شلاق نمی زنیم، دست و پا قطع نمی کنیم و اگر روزی زنی را به سنگسار ببرید، در مقابل آن زن بی پناه سپری خواهیم شد در برابر سنگدلی شما و یک یک سنگ ها را به جان خواهیم پذیرفت.

نه دعایی برای بهشت می خوانیم و نه زوزه ای در عزای مرده ای هزار ساله می کشیم، که دع
ای ما کمک به همنوعان زنده و نه صدقه و گریه برای پیامبران و امامان مرده است و بهشت ما لبخند و آسایش هممیهنانمان و خانوادمان است!.

نه ما مثل شما نیستیم، ما اعتقادات خرافی و بیرحمانه مذهبی شما را نداریم و برای حوری بهشتی باکره آرزو نمی کنیم و آدم نمی کشیم...، ما خود هر شب حوری باکره بهشتی در آغوش همسرانمان هستیم، و بهشت خیالی شما که با خون و سنگسار شلاق و سرهای بریده بنا کرده اید...
در مقایسه عشق بازی آتشین ما، بی ارزش است!...
نه ما مثل شما نیستیم!، ما اعتقادات خرافی و بیرحمانه مذهبی شما را باور نداریم، ما کافریم!.

(شکوه بختیاری)

این گرگ های متجاوز وحشی، در پای منبرهای عزاداری عاشورا و با اعتقادات مذهبی پرورش یافته اند!

این گرگ های متجاوز وحشی، در پای منبرهای عزاداری عاشورا و با اعتقادات مذهبی پرورش یافته اند، پس کودکانتان را از خرافات و اعتقادات دینی غیرانسانی برهانید تا فردای بهتری در انتظار دنیا باشد!.

(شکوه بختیاری)


نوبت تک تک ما نیز فرا خواهد رسید!امروز ۴۴ روز از اعتصاب غذای این شیر زن، این مادر، این وکیل می گذرد، ولی حتی ۴۴ نفر شرافت راهپیمایی و اعتراض جلوی در زندان اوین را نداشته اند?!، از ماست که بر ماست. نوبت تک تک ما نیز فرا خواهد رسید که هیچکس برای شکنجه، تجاوز و حتی قتلمان اعتراضی نکند...، چون ما نیز هرگز، به حق طلبی هیچکس برنخواستیم!... و یاد و خاطره ما در تاریخ به حقیرترین شکل لگدمال خواهد شد، چون وکیل آزادی و حق طلبی نبوده ایم، به یاری زندانیان و حق طلبی کشته آزادگی برنخواسته ایم، ۴۳ روز اعتصاب غذا نکرده ایم و چون هرگز نسرینی ستوده نبوده ایم!...

(شکوه بختیاری)