۱۳۹۲ تیر ۳۱, دوشنبه

مـــتـــاســـفـــانـــه نـــمی‌شــــود آدم‌هــــای پــســــت را بـــا رای از ســـیــســـتـم بــــیـــرون کــــرد...

مـــتـــاســـفـــانـــه نـــمی‌شــــود آدم‌هــــای پــســــت را بـــا رای از ســـیــســـتـم بــــیـــرون کــــرد، چـــون آنـــهـــا بــــا رای وارد ســـیــستــم نـــــشـــده‌انـــــد.

(نــوام چــــامسکی)

۱۳۹۲ تیر ۲۸, جمعه

دیوث؛ آخوندیست که یک زن، یک انسان را، ملک شخصی و برده یک "نامرد" میداند


جوابیه شکوه بختیاری به آخوند حسین ابراهیمی:

لحن لمپنی فارغ التحصیلان حجره های مردانه، حوزه های به اصطلاح علمیه، بیشتر اوقات چنان بیشرمانه است که جوابی با همان لحن سخیف خود را طلب می کند.

بدین سبب در جواب حسین ابراهیمی، امام جمعه شهر ''انار'' در استان کرمان که گفته است، مردانی که زنان آنها با آرایش از خانه بیرون می‌روند، حقشان است که ''دیوث'' نامیده شوند!. این جوابیه نوشته شده است.

آخوند ابراهیمی شما ذکر کردید که پیامبرتان در حدیثی گفته؛ کسانی که آرایش می‌کنند، لباس نازک می‌پوشند و شوهرانشان جلویشان را نمی‌گیرند و مانعشان نمی‌شوند؛ این ناسزا به آنها بر می‌گردد. یعنی اگر خانمی لباس نازک بپوشد و بیاید بیرون و شوهرش هم بداند و همراهی‌اش هم بکند، این حدیث شامل حال شوهرش می‌شود.

به شما توصیه می کنم در تاریخ و نگرش انسانی و حقوق بشری کمی مطالعه کنید و هر چند ناچیز کمی روانشناسی، شرافت و انسانیت بیاموزید. تا ببینید در نگاه جهان به قول شما چه مردانی دیوث خوانده می شوند؛

-مردان یا بهتر بگویم، نامردانی که دخترکان را، به نام زن، به برده داری جنسی می گیرند
-نامردانی که برده داری زنان را چند همسری می دانند و مباح می شمردند
-و در خانه هایشان حرمسراهای شخصی از زنان ستمدیده درست می کنند.
-سنگسار که وحشیانه ترین و شنیع ترین جنایت است، حکمی الهی می دانند؟
-روسپیگری را صیغه می نامند و در مساجد و زیارتگاه ها ترویج می کنند
-بر حجاب اجباری که رفتاری شنیع و برده وار با زنان آزاده است را تاکید دارند
-و فاشیست مذهبی را به نام امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بر پا می دارند
-نامردانی که با استناد به افکار مذهبی پوسیده، جرم هایی واهی به مردان و زنان نسبت می دهند و آنان را به شلاق و شکنجه می بندند،
-برای رضای خدای بی رحمشان با شقاوت سر انسانی را می برند!
-و به دختران باکره پیش از اعدام تجاوز می کنند!...
-نامردانی که همجنسگرایان را به اعدام محکوم می کنند. اما در سخنرانی از بهشت، وعده پسران جوان خوب روی "غلمان" نام به مردان می دهند

فحش دیوث به قول خود شما، سزاوار ملاها و آخوندهایست که هزاران سال است با اعتقاد به خدایان و پیامبران خیالی شان، در سراسر جهان دریای خون و شکنجه و برده داری و تجاوز به راه انداخته اند.
باشد که این دریای خون، دامن مذهب و آئین و زندگی شان را فراگیرد...


برای دیدن یک دیوث واقعی، فقط کافیست نگاهی به آینه بیندازید...چون تمام قوانین تجاوز به دختر ۹ ساله، برده داری زنان به نام چند همسری و  فاحشه گری به نام صیغه، تجاوز و شکنجه و... با تایید مذهبی شما، در ابتدا شامل مادر، دختران، خواهران و حتی زن خود شما می شود...

و در پایان اضافه می کنم می کنم چه زیبا گفت سعدی خوش سخن:
تا مرد سخن نگفته باشد عيب و هنرش نهفته باشد!.