۱۳۹۲ آبان ۱۰, جمعه

قسمت می دهم این عاشورا تاسوعایی...


تو را به خدا و پیر و پیغمبر و امامانت را قسم می دهم که این عاشورا تاسوعایی, برای دل و اعصاب من بدبختم هم که شده لخت از خانه بیرون نیایی
یا حداقل سوتین یادت نرود...