۱۳۹۲ اسفند ۲۰, سه‌شنبه

اطلاعات بیشتر در مورد ویدیو برخورد سر نوزاد با پنکه سقفی در عزادری عاشورا
http://www.youtube.com/watch?v=NIcVPN0VuEg

این نوزاد بی پناه که قربانی جهل خانواده  خود و عزاداران حسینی شد . دو ماهه بوده که سرش به شدت با پنکه برخورد می کند. زمانی که از او دره نقش علی اصغر در عزادری عاشورا در بندرعباس به  روی دست به طرف پنکه سقفی بلند می کنند!!!. این نوزاد بی پناه بنا به گزارش سایت های حکومت اسلامی ٥ روز در بخش مغز و اعصاب بیمارستان شهید محمدی بندر عباس بستری بوده و خونریزی داخلی و مغزی داشته. سایت های حکومتی حال این نوزاد را پس از ٥ روز بستری بودن بهبود یافته اعلام کرده اند. حال اینکه بهبود مغز نوزاد دو ماهه پس از برخورد با پنکه بزرگ سقفی غیر قابل قبول و غیر قابل باور است.

قانون «منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت» مصوب ۱۸ بهمن ۱۳۰۷ برابر با ۷ فوریه ۱۹۲۹