۱۳۹۳ مهر ۷, دوشنبه

((من از عریان کردن حقیقت, هراسان نیستم!))
((من از عریان کردن حقیقت, هراسان نیستم!))

در خاورمیانه بسیاری از دختران و زنان, 
بدون عشق بدون محبت, بدون میل... 
با مردان پیر متمکن ازدواج می کنند!.

مردان با ریشخندی نفرت انگیز می اندیشند؛
" اینان به دلیل منفعت و ثروت,
عشق و آرزوهایشان را فروخته اند!"

و پسران عاشق هموطنمان,
ما را روسپی جاه و مقام می خوانند!

و ما بر سر سفره عقد
مسخ شده, مثله شده , مرده, ... اما با لبخند
به کودکانی می اندیشیم...
که هرگز ,
گرسنه نخواهند ماند...

مرا دریاب هموطن,
من از عریان کردن چهره کریه حقیقت...,
هراسان نیستم!.

((شکوه بختیاری))

۱۳۹۳ مهر ۵, شنبه

اشتباه نکن قاضی صلواتی حضرت یونس حتمن پدر ژپتو بوده...نامه کوتاه شکوه بختیاری به قاضی جنایتکار صلواتی

اشتباه نکن قاضی صلواتی حضرت یونس پدر ژپتو بوده

از اسم شما مشخص است که با یک صلوات به هر خفت و جنایتی تن میدهید. شما هیولا شکل شیطان صفت که افراد را به خاطر عقاید و یا اعمال حقوق بشریشان به قتل می رسانید. شما که هفت پشت تتان به شکنجه گران و آدمکشان حکومت اسلامی بر می گردد... 

حکمی نیز برای من صادر کنید که گردن من از تیغ جهل شما هراسان نیست. آزادی مجانی به دست نمی آید و من نیز چون همیهنانم آزادی را برای مردم زادگاهم طلب می کنم. من نیز چون شاپور بختیار و فریدون فرخزاد و...از جان دادن در راه آزادی هموطنانم هراسان نیستم.

شما بی خردان قاتل, فردی را به جرم سخن گفتن در مورد یونس پیامبر کشتید؟!!!. شما جنایتکاران همه تاریخ!...شما شرم و ننگ نام ایران و ایرانی!....

پس اگر تفکر و طنز و آزادی خواهی, مغز پوچ و تهی شما را چنین می آزارد!. بگذار بی محابا بنگارم که حضرت یونس همان (پدر ژپتو) بود که جبرئیل (پینوکیو) او را از شکم نهنگ رهایی بخشید. خدای شما هم احتمالن کمپانی کارتون سازی والت دیزنی در امریکا بوده است که این داستان غیر واقعی را نگاشته و ساخته و پرداخته است..

ما نسل جدید از به چالش کشیدن و مضحکه کردن اعتقادات مسخره شما هراسان نیستیم. شما با اعتقادات بدوی و غیر عقلی خود زندگی را بر ما حرام کردید, دنیای زیبایمان را به جهنم تبدیل کردید. پس ما تقدس, مقدستان پوچ و مسخره شما را باطل و حرام و غیر انسانی می دانیم.

تکرار می کنم حضرت یونس پدر ژپتو بود و تو جز یک هیولای شیطان صفت در لباس انسان چیزی نیستی.
ننگ و نفرین بر تو و حکومت مذهبی تو باد....

شکوه بختیاری

۱۳۹۳ شهریور ۲۲, شنبه

دلتنگم از این جهل از این گمراهی..


من در کشوری متولد شدم که بیشتر مردمانش دعا, زیارت و نذر آرزوهایشان را به سرنوشت شوم مردی گره می زنند....
که برخلاف قرار داد مالی برادرش با خلیفه وقت به فکر خلافت افتاد. خانواده اش را در صحرا سرگردان کرد, شکست خورد و حتی نتوانست  از اسارت آنان و بریده شدن سر خودش و همراهانش... جلوگیری کند....

یا برای من باورکردنی نیست که بیشترین درصد هممیهنان من,  از مردی مدد می طلبند...که حتا نتوانست یک مشک آب را سالم به مقصد برساند!...

و هموطنان من همواره در هر نشست و برخواست یا علی می گویند..., مردی که تاریخ فجیع کشتارش, تنها  در یک روز به گفته خمینی؛ ٧٠٠ سر بریده بوده است!!!!...

دلتنگم از این جهل از این گمراهی...دلتنگم....