۱۳۹۲ بهمن ۱, سه‌شنبه

تفاوت اصلی ایران با امریکا در دو عکس
تفاوت ایران با امریکا در این دو عکس کاملا مشخصه . یک دانشجو (محمد یوسف رشیدی) در ایران به خاطر یک اعتراض به زندان می افتد. ولی چند دختر جوان رییس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا را مسخره می کنند و همه با هم می خندند.  ایران جاییست که حقیر ترین آدم ها به بزرگ ترین پست ها دست پیدا می کنند و در کشورهای پیشرفته مردان بزرگ عقده ها و کمبود های روانی به شدت سردمداران ایران را ندارند....

((برای پدر))

((برای عزیزترین پدر))

پدرم نویسنده نبود و وقتی برای دوست داشتن هیچ شاعری نداشت
اما شبی که با لبخند عزیزترین کتابهایش را
برای آخر هفته ما فروخت!
من می دانستم ,
که باید  باید
باید,
چیزی بنویسم!....

(شکوه بختیاری)

------------------------
((For The Dearest Father))

My father wasn't  a writer and he didn't have enough time to love any poet
But the night that he was selling his dearest books with a smile
For our weekend
I knew, I should ,I should, I should
Write something about it! ....

Shokooh Bakhtiari)

۱۳۹۲ دی ۳۰, دوشنبه

((و مسیح من پسرکی دانشجو بود!))

و مسیح من,
پسرکی دانشجو بود
که یک شب, 
در اعتراضات خیابانی ظهور کرده بود!

و پیش از سپیده دم
زخمی, خسته
و خون آلود...
در زیر رگبار گلوله و باتون

به معراج رفته بود!.


(شکوه بختیاری)

۱۳۹۲ دی ۲۸, شنبه

((بالاخره به ملا حسنی ثابت شد چه کسانی اتوبوس و تاکسی و الاغ هستند...))ملاحسنی امام جمعه جنجالی ارومیه با حکم خامنه ای از سمت خود برکنار شد.

(مرد سنگدل و بیرحمی که حتی پسر خودش را محکوم به اعدام کرد و خود او را به دار آویخت. به زباله دان تاریخ پیوست...شاید اکنون پیش از مرگ در تنهایی... به جنایات بیشمار خود از جمله قتل پسرش بیندیشد!.قابل ذکر است که او در آخرین اظهارات خود در مورد معترضین به تقلب انتخابات ی احمدی نژاد گفته بود؛ من حاضرم این‌هایی را که فتنه کردند محاکمه کنم. رای بدهم و خودم هم رای را اجرا کنم.)

بالاخره به ملا حسنی ثابت شد که نه بانوان بدحجاب که امام جمعه ها و طرفداران ولایت فقیه, اتوبوس و تاکسی و الاغ ولایت فقیه هستند و ولایت فقیه اطرافیانش هر زمان که بخواهند از آنها استفاده می کنند. سواری می گیرند و سپس آنها را در تعفن بوی طویله حرف ها و توهین های ابلهانه خودشان به دست فراموشی می سپارند...

و چه بسیار بانوان بدحجاب و بی حجابی چون من' که داستان زنان باحجاب و چادری چون زن معاون امام جمعه تویسرکان ... و شهوترانی رییس چادری موزه ملی ایران و وزیر علوم خواستار تفکیک جنسی در دانشگاه ها در آسانسور را...

نفس به نفس برای نسل های فردا خواهند کرد...و شاید داستان امام جمعه ای که با یک خطبه, الاغ و تاکسی و اتوبوس بیت رهبری شد...
۱۳۹۲ دی ۲۲, یکشنبه

آیه ای مقدس برای ننه قنبر


ای ننه قنبر به طرفداران خود بگو دست از سر کچل ما بردارند و فکری به حال شوهرهای بی بندو بار مذهبی خود بکنند که ٤ تا ٤ تا صیغه و زن نگیرند و به شما بیماریهای تناسلی منتقل نکنند...


ارزش مذاهب, یا قوانین یا تفکرات اجتماعی/ سیاسی از میزان احترام به حریم آزادی و شان و حقوق مادران و زنان آن جامعه سنجیده می شود.
چرا که زنان پرورش دهنده کودکان آینده هر جامعه ای هستند.
پس چه حقیر مذاهب و تفکرات خرافی که مادران را که خوراک و پوشاک و رفتار کودکان در همه جوامع تعیین می کنند.از اولین حقوق اجتماعی و شخصی خود چون حق انتخاب پوشاک خود محروم میدارند!.

۱۳۹۲ دی ۱۷, سه‌شنبه

((برای لونا!...))

((برای لونا!...))

برای لونا نغمه ای خواهم سرود
برای لونا که بر برف تخت های بیمارستان
لبخند میکارد
و هنوز بوی کاشی های آبی اصفهان
و بازار شاه را به همرا دارد

برای لونا نغمه ای خواهم سرود
برای زمانی که قرص ماه صورتش کامل بود...
و کرور کرور جرقه های امید
در راهرو های تاریک بیمارستان
رویید

برای لونا نغمه ای خواهم سرود
برای لونا که بر برف تخت های بیمارستان
لبخند میکارد
و صلیب صبر مسیح را
بر شانه های ظریف و نحیفش بهمراه دارد!...

برای لونا
تنها برای لونا نغمه ای خواهم سرود!.

(شکوه بختیاری)