۱۳۹۱ بهمن ۸, یکشنبه

((اعترافات پیش از سنگسار))نه!...،
کتمان نکن،
تو هرگز جوانمرد نبوده ای
و هرگز مرا با محبت نبوسیده ای

و من به همه خدایان شکنجه گر و قاتل کفر ورزیده ام
و بهشت خیالی مساجد و کلیسا را به اتاق خواب کوچکمان بخشیده ام

آه...، کتمان نکن
گناه من اینست که تو هرگز در آغوشم مرد نبوده ای
و از سرزمین پیکرم بیش از بوسه ای متوحش...،
نچشیده ای!...

هیچ نظری موجود نیست: