۱۳۹۱ دی ۳۰, شنبه

تولد کودکان اتمی و تنفس گازهای سمی، حق مسلم ما نبود!















http://www.bornanews.ir/Pages/News-89083.aspx






















Atomic Baby in Iran and Atomic baby in Ukraine after the Chernobyl Nuclear disaster!

عکس سمت راست نوزاد متولد شده در ایران/
عکس سمت چپ نوزاد متولد شده در اطراف نیروگاه اتمی چرنوبیل در اکراین

ادامه مطلب در
https://www.fozoolemahaleh.com/2013/01/19/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%85%DB%8C























هیچ نظری موجود نیست: