۱۳۹۱ بهمن ۲, دوشنبه

اگر کنترل خودت را نداری!، شورت تنگتری بپوش


 


اگر با دیدن طرز لباس پوشیدن من به گناه میفتی. لطفا به من نگاه نکن
اگر فکر می کنی خدا از طرز لباس پوشیدنم ناراضیه، بگذار خودش بهم بگوید
اگر با دیدن هر زنی تحریک می شوی، کمبود جنسی داری یک دوست دختر بگیر یا ازدواج کن
اگر کنترل خودت را نداری، شورت تنگتری بپوش...
۱ نظر:

شایان گفت...

من به بنزین وعده دادم که در رقص با کبریت آتش نگیرد لیک به عادت معهود همه اش سوخت، سوخت و سوخت ...