۱۳۹۱ مهر ۲۴, دوشنبه

عایشه صدیق به جرم روسپی نبودن با اسید سوزانده شد!


عایشه صدیق در سن ۱۴ سالگی زمانی که هنوز نوجوان بود مجبور به ازدواج  اجباری شد و شوهرش او را به عربستان برد و برای روسپیگری فروخت! عایشه مخالفت کرد که برای روسپیگری برود و همسرش در همان شب مخالفت او برای روسپیگری او را با اسید سوزاند!


http://arthuride.wordpress.com/2011/12/26/god-so-loved-the-world-that-he-gave-the-world/

هیچ نظری موجود نیست: