۱۳۹۱ مهر ۱۱, سه‌شنبه

احساس حقارت بزرگیست!

احساس حقارت بزرگیست زمانی که فکر می کنی چطور برخی از هموطنانت به اسم آزادی خواه و یا روشنفکر... 

آزادی کشورشان را ازاین فرد طلب می کنند!!!
هیچ نظری موجود نیست: