۱۳۹۱ مهر ۲۲, شنبه

آخوند مبلغ "اسلام بدون خشونت" در آلمان، بینی و شانه همسرش را شکست!

Germany: Preacher of Non-Violent Islam Beats His Wife

آلمان: آخوند مبلغ اسلام بدون خشونت آمیز همسرش را کتک زد!...


شیخ ابو آدم، امام مسجد مونیخ در آلمان برای ضرب و شتم همسرش دستگیر شد.
شیخ ابو آدم در ملاء عام همواره مخالفت خود را با هر گونه خشونتی اعلام می نمود و در مورد اسلام صلح آمیز موعظه  می کرد. وی همچنین با دولت آلمان در مورد مسائل بین الادیانی کار می کند.

شیخ ابو آدم با ضرب و شتم وحشیانه همسرش، بینی و شانه او را شکست. همسر او همچنین از بریدگی ها و کبودی های مختلف بر اثر این ضرب و شتم رنج می برد.

ظاهرا ابو آدم دلیل خوبی در ذهن خود برای عصبانی شدن داشته؛ که همسر جوان ۳۱ ساله اش جرات کرده بوده بیشتر به شیوه غربی زندگی کند....

به گفته وکیل همسرش، آخوند ابو آدم در حال ضرب و شتم همسرش همزمان به قرائت  آیه سوره نساء از قرآن می پرداخته تا عمل وحشیانه خود را توجیه کند!

متن آیه ۳۴ سوره نساء:
مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتريهايى كه خداوند (از نظر نظام اجتماع) براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهايى كه از اموالشان (در مورد زنان) مى‏كنند و زنان صالح، زنانى هستند كه متواضعند، و در غياب (همسر خود،) اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقى كه خدا براى آنان قرار داده، حفظ مى‏كنند. و (اما) آن دسته از زنان را كه از سركشى و مخالفتشان بيم داريد، پند و اندرز دهيد! (و اگر مؤثر واقع نشد،) در بستر از آنها دورى نماييد! و (اگر هيچ راهى جز شدت عمل، براى وادار كردن آنها به انجام وظايفشان نبود،) آنها را تنبيه كنيد!

از قضا، درست یک هفته قبل همین ملا در دانشگاه کاتولیک مونیخ سخنرانی داشت و موضوع سخنرانی را ، "اسلامی که از خشونت فاصله می گیرد"، اعلام کرده بود.


(ترجمه: شکوه بختیاری )

Sheikh Abu Adam, the imam of Munich mosque, Germany has been arrested for beating his wife. In public, he opposes all types of violence and preaches a peaceful Islam. He also works with the German government on interfaith issues.
Adam broke his wife’s nose and shoulder. She further suffered several cuts and bruises.
Apparently, Adam had a reason to become angry. His 31 year old wife dared to live a more ‘western’ lifestyle.
According to the lawyer of the victim, Adam recited two verses of the Quran to justify his action while beating his wife .
“Good women are obedient. They guard their unseen parts because God has guarded them.”
“As for those from whom you fear disobedience, admonish them and send them to beds apart and beat them.”
Ironically, just a week before, Adam lectured at the city’s Catholic University on a topic that he named, “An Islam which distances itself from violence.”

  http://www.faithfreedom.org/?p=20380
http://ettelaat.net/12-oktober/news.asp?id=67797&sort=EU

هیچ نظری موجود نیست: