۱۳۹۱ آبان ۴, پنجشنبه

فاشيست گرايي مذهبي از نوع ايراني!

توهین کارگذاران دولتی در شهر قم در سطح رسانه و معابیر و پارکهای قم که با تعابیر زننده «برو گم شو افغانی سگ» شخصیت و حیثیت و کرامت انسانی هرچه انسان افغانی است را لگد مال می­کند و هیچ عکس العمل از سوی هیچ نهاد مذهبی و دولتی نشان داده نمی­شود!!!...

بقیه مطلب را در این تارنما بخوانید: http://urozgan.org/fa-af/article/2530/هیچ نظری موجود نیست: