۱۳۹۱ مهر ۲۲, شنبه

"شعری برای طالبان"

 "شعری برای طالبان"


اقرا
اقرا، بخوان!

آه طالبان!...
بخوان!
به نام من
به نام زن بخوان
به نام دریچه تنگی که از آن روییده ای 
به نام مادرت که سنگسار کرده ای...
...


آه طالبان!، بخوان
بخوان که چگونه معصومیت مسلمانان (فیلم)،
از سنگسار کردن و سربریدن و شلاق زدن یک انسان،
تاثر انگیزتر بود؟!

زمانی که صدای سوختن گوشت صورت زنان از اسید
در تمامی خیابان های افغانستان پیچید!
و کودکان در کوچه بازارها با دستان قطع شده مردان
به بازی پرداختند
چگونه معصومیت مسلمانان،
تاثر انگیزتر بود؟!

آه طالبان!...
بخوان!
به نام من
به نام زن بخوان ....

(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: