۱۳۹۱ اسفند ۲۰, یکشنبه

احمدی نژاد: هیچ همجنسگرایی در ایران وجود ندارد. فقط من دوست دارم یکدفعه ای مردها را اینجوری بغل کنم و زهره ترکشان کنم.Ahmadinejad: We don't have any gays in Iran. We just like to hug guys like that and freak them out!


احمدی نژاد: هیچ همجنسگرایی در ایران وجود ندارد.
فقط من دوست دارم یکدفعه ای مردها را اینجوری بغل کنم و زهره ترکشان کنم.

http://president.ir/fr/46180


هیچ نظری موجود نیست: