۱۳۹۱ اسفند ۱۹, شنبه

((ما قربانی هستیم چون اصلاح طلبان همواره بر خون جوانان وطن ایران، آب غسل جنابت می ریزند!..))
این قطعه برای تمام اصلاح طلبانی نوشته شده که عکس احمدی نژاد در آغوش مادر چاوز را ستایش کردند:


 مادران و کودکان ما قربانی هستند،
قربانی ملایان جنایتکاری که حتی با دست بریده
داعیه ارتباط با امام زمان دروغین دارند!

ما قربانی هستیم
قربانی دلقک هایی که مردم را در خیابان ها و زندان ها به خاک و خون می کشند
و در عزای جنازه یک سوسیالیست که اگر ایرانی بود، حتما شکنجه و اعدام میشد
مادرش را در آغوش می کشند و اشک تمساح می ریزند!

ما قربانی هستیم چون اصلاح طلبان همواره بر خون جوانان وطن ایران،
آب غسل جنابت می ریزند...

و ما قربانی ساده اندیشی، فریب و مذهبیون
، حکومت های دیکتاتوری و روشنفکران عامی نسل خود هستیم!

ما قربانی هستیم و شما...
بله شما نیز در این جرم قربانی بودن ما
شریک هستید!


(شکوه بختیاری)  

هیچ نظری موجود نیست: