۱۳۹۱ اسفند ۱۵, سه‌شنبه

به جهنم می روم که پیانو بنوازم

Jerry Lee: Well, if I'm going to hell, I'm going there playing the piano.


جری لی لوئیس خواننده، آهنگساز و پیانیست معروف در جواب پسر عموی کشیشش که به او گفت: از موسیقی شیطانی راک و رول توبه کن و دست بردار وگرنه به جهنم خواهی رفت،

گفت:" خب، اگر من قراره به جهنم بروم، به جهنم می روم که پیانو بنوازم!هیچ نظری موجود نیست: