۱۳۹۱ اسفند ۱۹, شنبه

آه من زن شدم!...آه من زن شدم!...
در زمانه نامردی که حجاب، گشت ارشاد، تفکیک جنسی، محرم و نامحرم و ظلم و ستم،
تنها برای من، الزامی بود!.

هیچ نظری موجود نیست: