۱۳۹۱ اسفند ۲۲, سه‌شنبه

تفکر مردسالارانه و مذهبی تنها متعلق به خاورمیانه نیست

تفکر مردسالارانه و مذهبی تنها متعلق به خاورمیانه نیست. حتی در امریکا قدرتمندان بزرگ سعی در محدود کردن و کنترل زنان دارند. آنچه این مردان باید بیاموزند این است که؛ بدن یک زن و تخمدان های یک زن به مذاهب و حکومت و سیاست تعلق ندارد. بدن یک زن، تنها متعلق به آن زن است، و سیاستمداران یا سردمداران آزادند در مورد بدن خود و حاملگی یا سقط جنین و...در بدنشان تصمیم بگیرید، نه در بدن من یا هیچ بانوی دیگری!

هیچ نظری موجود نیست: