۱۳۹۲ خرداد ۱۶, پنجشنبه

اگر عروسک های باربی برای کودکان ساخته شدند، چرا انقدر آرایش دارند؟...

کودکم از من پرسید:(( اگر عروسک های باربی برای کودکان ساخته شدند، چرا انقدر آرایش کردند؟...))

من جوابی برای سوال او نداشتم!

هیچ نظری موجود نیست: