۱۳۹۲ خرداد ۲۰, دوشنبه

((به من رای بده، همدستان من از دستارها دارها برافراشته اند!))
به من رای بده

من در حکومتی خدمت کرده ام که نیروی انتظامی اش
همواره به خواهران
و مادران تو
توهین خواهد کرد...

من در برابر شکنجه و تجاوز
و قتل زندانیان سیاسی
همواره سکوت کرده ام
من
مذهب اعراب  را به ایران ترجیح داده ام
و حکم های سنگسار
و شلاق و قطع عضو را دیده ام
و هرگز اعتراضی نداشته ام ...

من غلام حلقه به گوش بیت رهبری
و بر پا کننده میادین سنگسار و شکنجه
و اعدام های عمومی خواهم ماند

و هنوز صدای ضجه مادران بر گورهای بی نام و نشان گورستان خاوران...، به گوش من نرسیده است!

به من رای بده
به دروغ های قشنگ من اعتماد کن
شاید هنوز وعده های مردم سالاری خاتمی
و آزادی پوشش جوانان و نفت بر سفره همگان احمدی نژاد را
بیاد داری...

من تمام قول هایی را که به تو داده اند بهتر نقل می کنم
و بیان شیرین تری دارم...

به من رای بده...
و بدان که نجات دهنده...
در چاه خفته است و من به این مهم ایمان دارم!

همدستانم از دستارها
دارها برافراشته اند
و کفن سنگسار برای زنان بافته اند!

به من رای بده...
و بیاد داشته باش که هر ۴ زن
یا ۴ دختر ۹ ساله
به یک مرد تعلق دارند
و من چند همسری را...
هرگز برده داری ندانسته ام!

به من رای بده...
در روز رای گیری
همچنان که گیسوان و بدن خود را در پارچه هایی سیاه
چون کیسه های زباله پوشانده ای...

به من رای بده!...
من بیان شیرین تری برای باور فریب،
دارم...


(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: