۱۳۹۲ خرداد ۲۱, سه‌شنبه

شیطان واقعی چه کسی است؟
شیطان (فرضی) به دلیل سجده نکردن به انسان از بهشت (خدای فرضی) رانده شد و به جهنم سقوط کرد. اما انسان مذهبی به دلیل سوزاندن انسان ها، به شلاق کشیدن دست و پا قطع کردن سنگسار کردن و گردن زدن انسان به بهشت خواهد رفت؟!.
این مغلطه ابلهانه غیر قابل باور و کاملا مردود است.

سوال اصلی در ذهن هر انسان متفکری این خواهد بود که چه کسی شیطان واقعی است؟. انسانی که کمر به شکنجه و قتل انسانی دیگر می بندد بنا به اختلالات فکری یا مذهبی و یا مذهب و خدایی که چنین قوانین وحشیانه و غیر انسانی را پایه گذاری کرده. و یا هر دو؟.... و براستی چگونه خدایی با چنین قوانین غیرانسانی و جنایتکارانه ای می تواند بخشنده و مهربان و عادل باشد؟!.

حتی اگر داستان فرضی خدا و رانده شدن شیطان از بهشت حقیقت داشت. من ارزش بیشتری برای شیطان قائل بودم که در مقابل انسانی که در آینده می تواند جنایتکاری سخیف باشد، هرگز سر تعظیم فرو نیاورد. گویا دانش او از خدایش به مراتب بیشتر بوده....

(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: