۱۳۹۲ خرداد ۲۹, چهارشنبه

((شرمت باد مرد!))((شرمت باد مرد))

و تو از زنبق من،
از زن!،
زاده شدی...
و هرگز حرمت پاس نداشتی!.

شرمت باد مرد که چگونه
گوشت پلاسیده منفور روییده بر شرم گاهت
مغزت را
چون کرمی متعصب و مهجور
دریده است!...

(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: