۱۳۹۲ خرداد ۲۶, یکشنبه

دلیل اصلی انصراف حداد عادل از انتخابات...
دلیل اصلی انصراف حداد عادل از انتخابات، مصرف زیاد از حد مواد مخدر و سیر در عالم هپروت ذکر شده...


هیچ نظری موجود نیست: