۱۳۹۲ خرداد ۱۹, یکشنبه

این چهره حقیقی انتخابات در ایران اسلامیست!

لطفا اگر اطلاعاتی در مورد نام و سرنوشت این نوجوان دستگیر شده و در حال سلاخی در خیابان، بوسیله ماموران حکومت اسلامی دارید، خبررسانی کنید.

شما رسانه صادق مردم اید، پس صدای فریاد این نوجوان و رسواگر چهره کریه انتخابات فرمایشی حکومت اسلامی ایران باشید.


هیچ نظری موجود نیست: