۱۳۹۲ آذر ۲۸, پنجشنبه

جیم کری: در پشت هر مرد بزرگ,زنی در حال چشم غره رفتن وجود دارد. :)


Behind every great man is a woman rolling her eyes.
(Jim Carrey)

در پشت هر مرد بزرگ,زنی در حال چشم غره رفتن ایستاده(وجود دارد).
"جیم کری"

هیچ نظری موجود نیست: