۱۳۹۲ دی ۱, یکشنبه

((کتاب قرآن و دعا یا کتاب های درسی امتحان کنکور؟))همسایه ای داشتیم که خیلی مذهبی بودند و اهل نماز و روزه و.....فوق العاده هم فقیر بودند و پسر و ٥ تا ٦ تا دختر داشتند. مادر خانواده همیشه به قرآن خواندن و دعا مشغول بود. مردم محل گاهگاهی برایشان خوراک و پوشاک جمع می کردند.

من همیشه پیش خودم فکر می کردم؛ اگر به همان دو بچه دختر اول اکتفا می کردند و آنقدر بچه نمی آوردند تا یکیش پسر بشه. و اگر به جای صبح تا شب قرآن و دعا خواندن چهارتا کتاب درسی می خواندند و به دانشگاه می رفتند تا شغل خوبی پیدا کنند. چقدر شرایطشان متفاوت بود...

هیچ نظری موجود نیست: