۱۳۹۲ آذر ۱۸, دوشنبه

جوابیه فرناندا لیما از قول یک زن ایرانی: اگر کنترل خودت را نداری!، شورت تنگتری بپوش 
اگر با دیدن لباس من به گناه میفتی. لطفا به من نگاه نکنید 
اگر فکر می کنی خدا از طرز لباس پوشیدنم ناراضیه، بگذار خودش بهم بگوید 

اگر با دیدن هر زن زیبا و خوش لباسی تحریک می شوی، کمبود جنسی داری 

یک دوست دختر بگیر یا ازدواج کن با زنی که دوستش داشته باشی....
 
اگربازهم کنترل خودت را نداری
و با دیدن لباس من تحریک می شوی!، شورت تنگتری بپوش...

در آخر؛ اگر سردمداران حکومت کشورت, حق انسانی و شعور برایت قائل نیستند و حتی نگاه کردنت را کنترل می کنند!!!. حماقت عقده ها و  تفکرفاشیستی شان را... به گردن لباس من نگذار...


(در اینجا اضافه می کنم؛ تحریک شدن در این متن به معنای فرهنگ مذهبی  تحریک شدن قلم داد شده؛
یعنی به منزله اقدام به تجاوز!
و یا نداشتن کنترل و عقده ای شدن فرد دارای آلت تناسلی از دیدن زنان!.
نه به معنای اصلی که تحریک شدن یک امر طبیعی و در اصل به معنای خوش آمدن یا احساس جاذبه جنسی است)

هیچ نظری موجود نیست: