۱۳۹۲ آذر ۲۳, شنبه

((سند برده داری زنان در ایران))


وقتی شخصیت و حرمت یک زن را در حد یک برده پایین بیاورند که ٤ تا زن با یک مرد برابر باشه.
شناسنامه های خط خطی با اسم برده هایی که فروخته شدند...به نشانه حذف شعور و شرافت و از هم پاشیدگی رشد فرهنگی یک ملت دفترخانه ها را پر می کنند...و خیابان ها را برده دارهای وقیح به دنبال گشتن برای برده های جدید....وقتی شخصیت و حرمت یک زن را در حد یک برده پایین بیاورند مثل الان ٥ دقیقه نمیتوانی سر یک خیابان توقف کنی...چون همه مردها یک برده جنسی تصورت می کنند نه یک انسان!هیچ نظری موجود نیست: