۱۳۹۲ آذر ۳۰, شنبه

امامزاده ای غریب

و کودک از زانوان و ران های مادر بالا رفت
و چنگ انداخت بر گنبد های کبود شده امامزاده
و مادر زمزمه کرد :
"آرام باش
معجزه دهنده ای که تو در من جستجو می کنی
پیش از تولد تو,
مرده!".

(شکوه بختیاری)