۱۳۹۲ آذر ۲۰, چهارشنبه

عزت, سفر به امریکا و عکس با مجسمه آزادی حلال, پخش مراسم بین المللی قرعه کشی جام جهانی فوتبال, حرام!
نامه شکوه بختیاری به رییس صدا سیما عزت الله ضرغامی

رک بگم؛
به عنوان یک زن ایرانی خسته شدم, از طرز تفکر تهوع آور و نگاه بیمار جنسی این رجاله های حکومتی به هستی زنان. یک مشت مرد هرز رفته که حتی کنترل گوشت پلاسیده توی شورتشون را ندارند. و همین که احساس می کنن دارن تحریک میشن انگار تو شورتشان قیامت شده و آتش جهنم بپاست داد و بیداد راه می اندازند و به حقوق زنان حمله می کنند.

عزت بگذار رک بهت بگم.
تو که از دیدن لباس و بدن یک زن تحریک میشی و انقدر شهوت به مغزت میزنه که شعور و فهمت را می درد که برنامه سراسری مراسم بین المللی قرعه کشی فوتبال را قطع می کنی!. دفعه دیگه اگر یک خانم یک بانو یک زن زیبا دیدی و تحریک شدی.
هول نکن که برنامه سراسری را قطع کنی. فقط ٥ دقیقه وقت بگذار برو آن درد بی درمانت را جلا بده بیا بشین مثل همه مردم دنیا... مثل یک آدم تو هم برنامه را نگاه کن.

چرا گفتم ٥ دقیقه چون برای آدمهایی مثل تو که کنترل خودشون را هم ندارند یک دقیقه هم زیاده...
در ضمن این حرفها را آقات باید بهت میزده وقتی به سن بلوغ رسیدی نه من.

اگر هم خیلی کنترلش را نداری می خواهیش چیکار؟...چیز بی صاحب بی کنترل را از ریشه بکن, خودت و اعصاب مردم یک کشور را راحت کن.

در ضمن پس امریکا رفته بودی چیکار میکردی؟ دست بردارعزت...

گوش بگیر ببین دارم چی میگم به همه شما مذهبیون میگم...
دنیا توی شورت شما نمیگرده. سرتان را از شورت تان بیارید بیرون...همه مردها مثل شماها
توی شورتشان فکر نمی کنند...
هیچ نظری موجود نیست: