۱۳۹۲ آذر ۲۳, شنبه

فرزند بیشتر, فقر بیشتر, گرسنگی بیشتر















بگذریم که این خانواده گرامی حتی اگر هیچ بچه ای هم نداشت بازهم هر شب سر گرسنه بر زمین می گذاشت.
ولی حالا این سه بچه هم هر شب گرسنه می خوابند!. 

هیچ نظری موجود نیست: