۱۳۹۲ دی ۱, یکشنبه

مصباح يزدي، مردم را تهدید به استفاده از نیروی ماوراء الطبیعه خود کرد! مصباح يزدي: فتنه گران بترسند از روزي كه روحانيون مجبور شوند از قدرت ماورا الطبيعه خود استفاده كنند ...

جواب مردم: آخوندها اگر می توانند از نیروی ماوراء الطبیعه خودشان استفاده کنند, شکم های ورقلنبیده شان از خوردن حق مردم ستمدیده كه مثل بقچه اموال دزدی شده و این بر و روی غیر آدمیزادشان را درست کنند...

هیچ نظری موجود نیست: