۱۳۹۵ فروردین ۲۷, جمعه

سکوت کن ای ایرانی...!

شعر جدیدی که در حال نوشتن آن هستم

سکوت کن ای ایرانی...!
زمانی که مبلغ گلوله های شلیک شده به فرزندانت را می پردازی...،
تا اجازه دفن جنازه ها یشان را داشته باشی!!!.

سکوت کن ای ایرانی...!،
زمانی که از سربازهای مسلح...،
مهریه تجاوز به دخترکان باکره ات را پیش از اعدام...،
دریافت می کنی!!!.

سکوت کن ای ایرانی...!،

این دژخیمان مسلح اند و تو هیچ چاره ای جز سکوت
و تسلیم...، نداری!!!....

(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: