۱۳۹۵ فروردین ۲۷, جمعه

((برای حضرت ابراهیم خلیل الله)) ((For the prophet Ibrahim))


شعر ناتمامی که در حال نوشتن آن هستم.
An unfinished poem which I am working on.

((برای حضرت ابراهیم خلیل الله))
((For the prophet Abraham))

And you are worshiping the God of prophet Abraham !!!.

و شما خدای حضرت ابراهیم را ستایش می کنید!!!.

And Abraham was a married man, who feared for his life ... Because of the beauty of his wife!?.

و ابراهیم مردی متاهل بود که از ترس جانش...
همسرش را خواهرش نامید
و او را به فرمانروای مصر
برای همخوابگی بخشید!!!.

So he called his wife, his sister!,
and gave her away to Egyptian king as a gift as a maid as a sex slave as a servant!!!.
.!He dissed her

و سپس با دخترکی که کنیز همسرش بود,
همبستر گشت!!!....
.و زمانی که حامله شد و کودکی آورد....
او و کودکش را, بی پناه, بدون آب و خوراک...
در صحرای داغ و سوزان رها کرد!...

And later on, in his life,
he slept with the girl who was a maid of his wife!,
And as soon as she became pregnant and had a child
He abandoned them, helpless, without water, without food, without shelter...
Under the burning desert sun!....

و شما خدای چنین جنایتکاری را پرستش می کنید!!!.

آه ه ه ه ه ه...., چه مذاهب ابلهانه ی نفرت انگیزی...
چه پیامبران گنه کار و کریه ی ....

And you are worshiping the God of such a criminal and you are praying hoping for a better out come of your life!

Ohhh, what a whole bunch of cruel, idiotic religions...
What the shameful and sinner prophets that you're calling them, the men of God!.

(شکوه بختیاری)
Shokooh Bakhtiari


۲ نظر:

سلام گفت...

سند کجاست

ناشناس گفت...
این نظر توسط یک سرپرست وبلاگ حذف شد.