۱۳۹۰ آذر ۲۱, دوشنبه

اگر 50 میلیون نفر به یک چیز احمقانه اعتقاد دارند، آن چیز همچنان یک چیز احمقانه است. آناتول فرانس


اگر 50 میلیون نفر به یک چیز احمقانه اعتقاد دارند، آن چیز همچنان یک چیز احمقانه است.

 آناتول فرانس


با تشکر از اعظم عزیز که این نوشته را از صفحه فیس بوک ایشان گرفتم 

هیچ نظری موجود نیست: