۱۳۹۰ آذر ۱۸, جمعه

شما که سنگ هیروشیما ناکازاکی را به سینه می زدید، چرا درباره فاجعه اتمی که با منفجر شدن تاسیسات غنی سازی نطنز اتفاق افتاده حرفی نمی زنید

چه بلایی بر سر مردم محروم نطنز و اصفهان و شهرهای اطراف خواهد آمد،

 آیا عوارض اتمی این فاجعه را در بچه های ناقص و عجیب و الخلقه ای که به دنیا

خواهند آمد مشاهده می کنیم یا در بیماریهای فراگیر مردم؟

شما فداییان بیت رهبری که دورتا دور نیروگاههای تأسيسات هسته ای حلقه می زدید

امروز چه جوابی دارد که به مردم نطنز و اصفهان بدهید؟

چرا همه خاموش شدید و هیچکس حرفی از اثرات مضر این انفجارها نمی زند؟


شما نابخردان که دنیایی را به آتش می کشید

برای کمتر از صد سالی که زندگی کنید

و نیروگاههای اتمی، برای مردم محرومی می سازید

که پول نفتشان را به تروریست های حزب الله و القاعده می دهید...


هیچ نظری موجود نیست: